ՀայտարարություններԲակալավրիատ, սպեցիալիտետ | Ռուսական բաժանմունք | Ընդունելություն

02.05.2020
Հայ-Ռուսական համալսարանը հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա ընդունելություն ռուսական բաժանմունքի բակալավրիատի և սպեցիալիտետի (առկա ուսուցում) հետևյալ մասնագիտությունների և ուղղությունների գծով՝ պետական պատվերի (անվճար) և վճարովի տեղերի համար:  
 
Դիմորդներն ընդունելության մրցույթին մասնակցում են դիմում-հայտերում նշված ուղղություններով/մասնագիտություններով՝ տվյալ ուղղության/մասնագիտության համար նախատեսված մեկ մասնագիտական առարկայի քննությունից ստացված գնահատականի և ռուսաց լեզվի ոչ մրցութային ստուգարքի արդյունքներով: Յուրաքանչյուր ուղղության/մասնագիտության համար մասնագիտական քննական առարկան ընդգծված է տարբերիչ նշումով: Ընդունելության բոլոր քննություններն անցկացվելու են առցանց-օնլայն ձևաչափով:
 
 
Կոդ
 
Ուղղություն/Մասնագիտություն
(Ուսման տևողություն)
Քննական առարկաները
01.03.02
 
Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա
 
(բակալավր, 4 տարի)
Մաթեմատիկա
Ֆիզիկա* կամ
Օտար լեզու*
Ռուսաց լեզու (ոչ մրցութային ստուգարք)
11.03.04
Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա
 
(բակալավր, 4 տարի)
Ֆիզիկա
Մաթեմատիկա*
 
11.03.02
 
Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և  կապի համակարգեր
 
(բակալավր, 4 տարի)
Ֆիզիկա
Մաթեմատիկա*
 
11.03.03
 
Էլեկտրոնային միջոցների նախագծում և տեխնոլոգիա
 
(բակալավր, 4 տարի)
Ֆիզիկա
Մաթեմատիկա*
 
30.05.01
 
Բժշկական կենսաքիմիա
 
(դիպլ․ մասնագետ, 6 տարի)
Կենսաբանություն կամ Քիմիա կամ Ֆիզիկա
Ֆիզիկա* կամ Կենսաբանություն* կամ Քիմիա*
33.05.01
 
Ֆարմացիա (դեղագիտություն)
 
(դիպլ․ մասնագետ, 5 տարի)
Կենսաբանություն կամ Քիմիա կամ Ֆիզիկա
Ֆիզիկա* կամ Կենսաբանություն* կամ Քիմիա*
06.05.01
 
Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա
 
(դիպլ․ մասնագետ, 5 տարի)
Կենսաբանություն կամ Քիմիա կամ Ֆիզիկա
Ֆիզիկա* կամ Կենսաբանություն* կամ Քիմիա*
38.03.01
Տնտեսագիտություն
 
(բակալավր, 4 տարի)
Մաթեմատիկա
Օտար լեզու*            
Ռուսաց լեզու (ոչ մրցութային ստուգարք)
38.03.02
Մենեջմենթ
 
(բակալավր, 4 տարի)
Մաթեմատիկա
Օտար լեզու*            
Ռուսաց լեզու (ոչ մրցութային ստուգարք)
43.03.02
 
 
 
 
Զբոսաշրջություն
 
(բակալավր, 4 տարի)
 
Աշխարհագրություն կամ
Հայ ժողովրդի պատմություն կամ Հասարակագիտություն
կամ Ռուսաստանի պատմություն
Օտար լեզու*
Ռուսաց լեզու (ոչ մրցութային ստուգարք)
43.03.03
Հյուրանոցային գործ
 
(բակալավր, 4 տարի)
Աշխարհագրություն կամ
Հայ ժողովրդի պատմություն կամ Հասարակագիտություն
կամ Ռուսաստանի պատմություն
Օտար լեզու*
Ռուսաց լեզու (ոչ մրցութային ստուգարք)
40.03.01
Իրավագիտություն
 
(բակալավր, 4 տարի)
Հայ ժողովրդի պատմություն կամ Հասարակագիտություն
կամ Ռուսաստանի պատմություն
Օտար լեզու*
Ռուսաց լեզու (ոչ մրցութային ստուգարք)
41.03.05
Միջազգային հարաբերություններ
 
(բակալավր, 4 տարի)
Հայ ժողովրդի պատմություն կամ Հասարակագիտություն
կամ Ռուսաստանի պատմություն
Օտար լեզու*
Ռուսաց լեզու (ոչ մրցութային ստուգարք)
41.03.04
Քաղաքագիտություն
 
(բակալավր, 4 տարի)
Հայ ժողովրդի պատմություն կամ Հասարակագիտություն
կամ Ռուսաստանի պատմություն
Օտար լեզու*
Ռուսաց լեզու (ոչ մրցութային ստուգարք)
47.03.01
Փիլիսոփայություն
 
(բակալավր, 4 տարի)
Հայ ժողովրդի պատմություն կամ Հասարակագիտություն
կամ Ռուսաստանի պատմություն
Օտար լեզու*
Ռուսաց լեզու (ոչ մրցութային ստուգարք)
45.03.01
 
Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն)
 
(բակալավր, 4 տարի)
Ռուսաց լեզու կամ Ստեղծագործական շարադրություն ռուսաց լեզվով
Օտար լեզու*
կամ Ռուսաց գրականություն*
 
45.03.02
Լեզվաբանություն
 
(բակալավր, 4 տարի)
Օտար լեզու
Օտար լեզու*
Ռուսաց լեզու (ոչ մրցութային ստուգարք)
41.03.01
Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)
 
(բակալավր, 4 տարի)
Աշխարհագրություն կամ
Հայ ժողովրդի պատմություն կամ Հասարակագիտություն
կամ Ռուսաստանի պատմություն
Օտար լեզու*
Ռուսաց լեզու (ոչ մրցութային ստուգարք)
37.03.01
Հոգեբանություն
 
(բակալավր, 4 տարի)
Կենսաբանություն
Օտար լեզու*
Ռուսաց լեզու (ոչ մրցութային ստուգարք)
42.03.02
 
Լրագրություն
 
(բակալավր, 4 տարի)
Ռուսաց լեզու
Օտար լեզու*
կամ Ռուսաց գրականություն*
42.03.01
Գովազդ և հասարակության հետ կապեր
 
(բակալավր, 4 տարի)
Աշխարհագրություն կամ
Հայ ժողովրդի պատմություն կամ Հասարակագիտություն
կամ Ռուսաստանի պատմություն
Օտար լեզու*
Ռուսաց լեզու (ոչ մրցութային ստուգարք)
55.05.01
 
Կինոյի և հեռուստատեսության ռեժիսուրա 
 
(դիպլ․ մասնագետ, 5 տարի)
Ստեղծագործական մրցույթ
 
 
Բացի «Կինոյի և հեռուստատեսության ռեժիսուրա», «Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա», «Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և  կապի համակարգեր», «Էլեկտրոնային միջոցների նախագծում և տեխնոլոգիա» մասնագիտություններից՝ մնացած բոլոր մասնագիտությունների դեպքում որպես այլընտրանքային մասնագիտական քննական առարկա հանդիսանում է «Մաթեմատիկա»-ն (առցանց-օնլայն ձևաչափով)։
 
Եթե մեկ կամ մի քանի դիմորդ հավաքեն հավասար միավորներ մասնագիտական քննական առարկայից, ապա առավելությունը տրվելու է նրան, ով իր ատեստատում ունի ավելի բարձր գնահատական աստղանիշով նշված առարկայից։
 
Դիմորդներն իրենց դիմում-հայտերը և փաստաթղթերը կարող ենք հեռավար եղանակով ներկայացնել ս․թ․ մայիսի 4 – հուլիսի 7-ը ներառյալ (առկա ուսուցում)։ Օնլայն ընդունելության քննություններն անցկացվելու են նույն ժամկետներում՝ դիմում-հայտերը ստանալուն զուգընթաց։ Վճարովի տեղերի համար դիմում հայտերի ընդունում և ընդունելության մրցույթ կանցկացվի նաև ս․թ․ օգոստոսի 10-25-ը՝ առցանց-օնլայն ձևաչափով։

 

 
Տեղեկությունների համար դիմել՝ 

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ 
Բեջանյան Ա.Ռ.
Հեռ.` (+37410) 27 70 66
Էլ. հասցե` anna.bejanyan@rau.am
Viber / WhatsApp: +374 91 933 123