ԴիմորդԸնդունելություն

Ընդունելության քննություններից դրական միավոր (միավորներ) ստացած, սակայն մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները հուլիսի 15-20-ն ընկած ժամանակահատվածում կարող են մասնակցել ստորև ներկայացված թափուր տեղերի մրցույթին` ՀՌՀ - ում լրացնելով նոր դիմում-հայտ:
Մրցույթի արդյունքները կհաստատվեն Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի կողմից հուլիսի 25-ին:
 
ՑԱՆԿ
ՀՌՀ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ 2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԹԱՓՈՒՐ ՄՆԱՑԱԾ ՏԵՂԵՐԻ, ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԻ
 
Ծածկագիր
Բուհը, կրթական ծրագիրը
Ընդունելության քննությունները
Ընդունելության տեղեր/այդ թվում
 
մրցութային
ոչ մրցութային
անվճար
այդ թվում
Վճարովի ԱՏ
ուսման վարձը
հազ. դ
բզ
նպտ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29
Հայ-Ռուսական (սլավոնական) համալսարան (Հայկական բաժանմունք)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
365
Տնտեսագիտություն
Մ(գ)
Գերմ(գ) կամ
Անգլ(գ) կամ
Ֆրանս(գ)
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
9
500
366
Կառավարում (ըստ ոլորտի)
Մ(գ)
Գերմ(գ) կամ
Անգլ(գ) կամ
Ֆրանս(գ)
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
7
500
367
Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)
Մ(գ)
Գերմ(գ) կամ
Անգլ(գ) կամ
Ֆրանս(գ)
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
8
500
368
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
Մ(գ)
Գերմ(գ) կամ
Անգլ(գ) կամ
Ֆրանս(գ)
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
10
350
369
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)
Մ(գ)
Գերմ(գ) կամ
Անգլ(գ) կամ
Ֆրանս(գ)
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
10
500
370
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)
Մ(գ)
Գերմ(գ) կամ
Անգլ(գ) կամ
Ֆրանս(գ)
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
9
500
371
Զբոսաշրջություն
Ա(գ) կամ
ՀԺՊ(գ)
Գերմ(գ) կամ
Անգլ(գ) կամ
Ֆրանս(գ)
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
9
400
372
Իրավագիտություն
ՀԺՊ(գ)
Գերմ(գ) կամ
Անգլ(գ) կամ
Ֆրանս(գ)
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
17
700
373
Քաղաքագիտություն
ՀԺՊ(գ)
Գերմ(գ) կամ
Անգլ(գ) կամ
Ֆրանս(գ)
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
10
450
374
Միջազգային հարաբերություններ
ՀԺՊ(գ)
Գերմ(գ) կամ
Անգլ(գ) կամ
Ֆրանս(գ)
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
10
560
375
Միջմշակութային հաղորդակցություն (Անգլերեն)
Անգլ(բ)
Անգլ(գ)
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
13
400
376
Լրագրություն
Հլգ(գ)
ՍԱ(գ)
ԲՀՄ(բ)
 
 
 
 
 
10
300
377
Թյուրքագիտություն
ՀԺՊ(գ)
Գերմ(գ) կամ
Անգլ(գ) կամ
Ֆրանս(գ)
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
25
500
378
Իրանագիտություն
ՀԺՊ(գ)
Գերմ(գ) կամ
Անգլ(գ) կամ
Ֆրանս(գ)
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
25
500
 
 
Տեղեկություների համար դիմել՝ 

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ 
Բոնդարենկո Վ.Ս. 
Հեռ.` (+37410) 27 70 66
Էլ. հասցե` vladimir.bondarenko@rau.am    

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի տեղակալ՝
 Բեջանյան Ա.Ռ.
Հեռ.` (+37410) 27 70 66
Էլ. հասցե` anna.bejanyan@rau.am