ԿրթությունՆԱԽԱԲՈՒՀԱԿԱՆ

ՀՌՀ Նախաբուհական կրթության կենտրոն

Ղեկավար` ՀՌՀ գիտական գծով պրոռեկտոր Պարգև Ավետիսյան

Էլ. փոստ` parkev.avetisyan@rau.am
Հեռ.` (+374 10) 26-28-11


Կազմակերպական աշխատանքների գծով տեղակալ` Եվգենյա Մանասյան
 

Հեռ.` (+374 10) 21-14-65
(+374 94) 46 29 36

Հայաստանի Հանրապետություն, 0051,
ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123

ՀՌՀ Նախաբուհական կրթության կենտրոնը
 

հայտարարում է 2020-2021 թթ. ուսումնական տարվա ընդունելություն 12-11-10-րդ դասարանների աշակերտների, քոլեջների, ուսումնարանների ուսանողների, ինչպես նաև  բուհեր չընդունված դիմորդների համար հետևյալ մասնագիտություններով`
 
 • Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա      
 • Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա
 • Տեղեկատվահաղորդակցման տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր
 • Էլեկտրոնային միջոցների նախագծում և տեխնոլոգիա
 • Բժշկական կենսաքիմիա
 • Դեղագործություն
 • Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա
 • Տնտեսագիտություն
 • Մենեջմենթ
 • Իրավագիտություն       
 • Միջազգային հարաբերություններ               
 • Քաղաքագիտություն    
 • Փիլիսոփայություն       
 • Լրագրություն                            
 • Բանասիրություն
 • Լեզվաբանություն
 • Արտասահմանյան ռեգիոնագիտություն
 • Զբոսաշրջություն                      
 • Գովազդ և հասարակության հետ կապեր                            
 • Հոգեբանություն
 • Կինոյի և հեռուստատեսության ռեժիսուրա
 • Հյուրանոցաին  գործ    
 
Նախապատրաստական բաժնի շրջանավարտների համար անցկացվող ավարտական-ընդունելության քննությունների  արդյունքների հիման վրա դիմորդներն ընդունվում են ՀՌՀ-ի առաջին կուրս` պետպատվերի շրջանակներում (անվճար) կամ վճարովի հիմունքներով:

Միայն նախապատրաստական բաժնի շրջանավարտներն իրավունք ունեն հանձնել համալսարանում անցկացվող  ընդունելության քննությունները և ընդունվել ՀՌՀ` անկախ ՀՀ և ՌԴ պետական   միասնական   քննությունների արդյունքներից:

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի դիմորդների համար  բոլոր քննական առարկաների և ծրագրերի ուսուցումն իրականացվում է ամեն օր ժամը 16:30-ից:

Պարտադիր մրցութային առարկաների ուսուցման տևողությունը`
•  12-րդ դասարանցիների, ինչպես նաև  բուհ չընդունված դիմորդների համար` 1 տարի (պարտադիր 3 առարկա, տարեկան վճարը` 540 000 դրամ):
•  11-րդ դասարանցիների համար`  2 տարի (ընտրովի` 1–3 առարկա, մեկ առարկայի արժեքը` 180 000 դրամ):
 
Փաստաթղթերի ձևակերպումը կատարվում է 2020թ. հունիսի 1-ից մինչև հուլիսի 24-ը և օգոստոսի 24-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին` ժամը 13:00 -17:00:

Դասընթացների սկիզբը` ս.թ. հոկտեմբերի 1-ից:

Ուսուցման կուրսն ավարտածներին և ատեստավորված սովորողներին տրվում է Նախաբուհական կրթության կենտրոնի սերտիֆիկատ

Ընդունելության համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը.
•    Անձնագրի պատճեն (կամ ծննդյան վկայականի պատճեն)
•    6 լուսանկար (3x4)
•    Ծնողներից մեկի անձնագիրը
•    Ատեստատ (դպրոցն ավարտածների համար)
•    Զինկոմիսարիատից կցագրման վկայականի պատճեն (տղաների համար)


Հասցեն` ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123, սեն. № 428, № 221:
Հեռ. 26-28-11, 21-14-65