АнонсIntroduction to Creativity and Innovation
Նպատակը.
 
Դասընթացի նպատակն է ՝
 • Ներկայացնել ստեղծարար –կրեատիվ- մտածողությունը
 • Ներկայացնել ստեղծարար տեքստի տեխնիկան (պարունակությունը), ազդեցությունը
 • Հայտնաբերել հիմնական տարրերը, կառավարումն ու կիրառումը
 • Հասկանալ ստեղծարարության և նորարարության կապը և գործող գործոնները երկրի տնտեսության զարգացման
   
Կրթական արդյունքները.
 
Դասընթացի հաջող ավարտին մասնակցողը կսովորի՝
 • Ի՞նչպես կիրառել ստեղծարար մտածողությունը
 • Ո՞րոնք են ստեղծարար մտածողության հիմունքները, հատկությունները, տարրերն ու գործոնները, ձևերն ու ազդեցությունը
 • Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում քննադատական մտածողությունը, հատկություններն ու մասնիկները
 • Ի՞նչպես զանազանել և օգտագործել ստեղծարար և քննադատական մտածողության կիրառումը և նորարարական մտածելաձևը
 • Կծանոթանա ստեղծարարության և համագործակցության կիրառմանը
 • Կծանոթանա նորարարության հիմունքներին և նրա դերին երկրի զարգացման մեջ
 
Դասաժամերի ցուցակը և գինը՝
 • Տևողությունը՝ 4 շաբաթ
 • Հանդիպումները՝ շաբաթը 2 անգամ
 • Դասաժամի տևողությանը՝ 2 ժամ
 • 1 ժամի արժեքը՝ 10,000
   
Դասավանդման լեզուն հայերենն է (ցանկության դեպքում կարող է լինել նաև Անգլերեն):
 
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք գրել international.law.rau@gmail.com էլ. հասցեին:
АНОНСЫ
СОБЫТИЯ
Интервью