АнонсКурсы по армянскому языку

Российско-Армянский университет объявляет об открытии курсов по армянскому языку для всех желающих изучать армянский  язык с «нуля» или совершенствовать свои языковые навыки. В зависимости от уровня владения языком предусмотрены различные варианты (обыкновенные и интенсивные курсы). Обучение ведется по методикам, основанным на коммуникативном принципе преподавания. По завершении курсов Вы овладеете следующими компетенциями >>.
 
Հայ-ռուսական համալսարանը հայտարարում է հայոց լեզվի ուսուցման  դասընթացների կազմակերպման մասին: Բոլոր նրանք, որոնք չեն տիրապետում հայերենին, սակայն ցանկանում են սովորել  հայերեն՝ սկսած զրոյական մակարդակից և կամ բարելավել իրենց՝ հայերենից լեզվական իմացությունը, կարող են դիմել մասնակցելու այս դասընթացին: Կախված դիմողի լեզվիմացության մակարդակից՝ դասընթացը կիրականացվի անհրաժեշտ  և համապատասխան փուլից: 

Ուսուցումը լինելու է երկու տարբեր մեթոդներով՝ համեմատական-զուգադրական և ինտենսիվ: Միջնորդ լեզուն ռուսերենն է: Երկու դեպքում էլ առաջնահերթություն է սովորողի հաղորդակցային կարողությունների զարգացումը և շփումների լեզվին տիրապետելը: Ուսուցման դասընթացներն ավարտելուց հետո Դուք կտիրապետեք հետևյալ կարողություններին և հմտություններին. 
 
 
 
Մակարդա­կը
 
Ժամաքանակը
 
Ժամկետները
 
Դասընթացի արժեքը
Դասընթացի ժամե­­րը
Շաբաթական
Սովորա­կան
ինտենսիվ
     1 հոգի
  4 հոգի
  8 հոգի
սովորական
ինտենսիվ
A1
50 ժամ
6 ժամ
12 ժամ
2 ամիս
1 ամիս
100.000
84.000
70.000
A2
108
6
12
4,5
2,5
220.000
124.000
80.000
B1
216
6
12
9
4,5
360.000
180.000
120.000
B2
216
6
12
9
4,5
360.000
180.000
120.000
C1
108
6
12
4,5
2,5
200.000
120.000
90.000
 
 
 
Տեղեկությունների համար դիմել՝ 
(+374 10) 22-04-56; (+374 55) 20 47 52; 
Email: zhenya.rostomyan@rau.am:
Газета.РАУ
Телестудия РАУ
АНОНСЫ
СОБЫТИЯ
Интервью