АнонсОткрытый конкурс по закупке комплектов типового лабораторного оборудования для университета

Российско-Армянский университет объявляет открытый конкурс по закупке комплектов типового лабораторного оборудования для университета. Язык проведения конкурса: армянский и русский.
 
Для участия в конкурсе и получения технических характеристик и другой информации просим обратиться в Российско-Армянский университет по адресу: г. Ереван-0051, ул. Овсепа Эмина 123, второй этаж, 208 кабинет, конкурсная комиссия РАУ.

Тел: (+374 10) 26 28 90.
E-mail: procurement@rau.am.
 
Конкурсные заявки принимаются до 4 марта 2019 г. (до 14:00).
 

 
Հայ-Ռուսական համալսարանը հայտարարում է բաց մրցույթ “ԲՈւՀ-րի համար տիպային լաբորատոր սարքավորման լրակազմեր”  գնելու վերաբերյալ: Մրցույթի անցկացման լեզուներն են հայերենը ու ռուսերենը:

Մրցույթին մասնակցելու, տեխնիկական հատկորոշիչների և այլ տեղեկությունների համար դիմել հետևյալ հասցեով` ք. Երևան-0051, Հովսեփ Էմինի 123, երկրորդ հարկ, 208 սենյակ, ՀՌՀ մրցութային հանձնաժողով:

Հեռախոս` (+374 10) 26 28 90:
E-mail: procurement@rau.am:

Մրցութային հայտերը կարող եք ներկայացնել մինչև 04 մարտի 2019թ. ժամը 14:00:
АНОНСЫ
СОБЫТИЯ
Интервью