АнонсСовместная магистерская программа "Здравоохранительное право"

ԲԱՑԱՌԻԿ ՀԱՄԱՏԵՂ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
«ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ միջև
(մասնագիտությունը` “Իրավագիտություն”)
 
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանը և Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը հայտարարում են 2017-2018 թթ. ուսումնական տարվա ընդունելություն՝ «Առողջապահական իրավունք» մասնագիտացմամբ երկամյա համատեղ մագիստրոսական բացառիկ ծրագրի համար:
 
Դասերը մեկնարկում են 2017-2018 ուսումնական տարվա սեպտեմբեր ամսից: Երկամյա ուսումն իրականացվելու է համատեղ մշակված ծրագրի համաձայն:

Ուսման ավարտին շրջանավարտները ստանում են Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության պետական նմուշի դիպլոմներ, ինչպես նաև Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի վկայական:
 
Ընդունելության համար իրավաբանի բազային կրթությունը պարտադիր չէ:

Ուսման վճարը կազմում է 800,000 ՀՀ դրամ/տարի։


Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, խնդրում ենք դիմել՝

Մարիաննա Աշոտի Քալաշյանին
Е-mail: marianna.kalashyan@rau.am
Գևորգյան Էլզա Նորայրի
Е-mail: elza.gevorgyan@rau.am
Տեղեկատու հեռ.: 091- 690-601, 093-966 000, 27-14-59, 27-70-52
Հասցե` ՀՌՀ մագիստրատուրայի բաժին, 2-րդ հարկ, սենյակ 228
0051, ՀՀ, ք.Երևան, փ. Հովսեփ Էմինի 123
 

 
 
УНИКАЛЬНАЯ СОВМЕСТНАЯ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

«ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И
ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. ГЕРАЦИ
(направление “Юриспруденция”)
 
Российско-Армянский университет (РАУ) и Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци объявляют набор в магистратуру на 2017/2018 учебный год по совместной магистерской программе «ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО».
 
Занятия начинаются с сентября 2017/2018 учебного года. Обучение студентов осуществляeтся по согласованной программе в РАУ и ЕГМУ по очной форме обучения. Срок обучения составляет 2 года.

По окончанию обучения будут присуждены дипломы Российской Федерации и Республики Армения, а также сертификат Ереванского государственного медицинского университета.

Базовое юридическое образование не обязательно.

Стоимость обучения составляет 800.000 драмов в год.

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ


За подробной информацией обращайтесь:

Калашян Марианна Ашотовна
Е-mail: marianna.kalashyan@rau.am
Геворкян Эльза Норайровна
Е-mail: elza.gevorgyan@rau.am
Справочные телефоны: 091- 690-601, 093-966 000, 27-14-59, 27-70-52  
Адрес: РАУ, 2-й этаж, ком. 228.
АНОНСЫ
СОБЫТИЯ
Интервью