НовостиПод авторством сотрудников Института математики и высоких технологий РАУ издан ряд учебно-методических пособий

20.09.2016
 
Учебно-методические пособия, изданные под авторством представителей профессорско-преподавательского состава Института математики и высоких технологий РАУ (2016 год). 
 
 

Հեղինակներ՝ Էդուարդ Ղազարյան, Սոս Մայիլյան, Հրայր Օհանյան:

"Նորը ավագ դպրոցի Ֆիզիկայի դասընթացում ":
 
 
 
 
 
 
 

Հեղինակ՝ Ստեփան Պետրոսյան:

"Արեգակնային ֆոտովոլտային տարրեր և մարտկոցներ":
 
 
 
 
 
 
 
 
Авторы: Д.Б. Айрапетян, Д.А. Багдасарян.

"Решение избранных задач по физике в системе Wolfram mathematica".
 
 
 
 
 
 
 
Автор: В.Г. Аветисян.

"Межобъектная электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств".
 
 
 
 
 
АНОНСЫ
СОБЫТИЯ
Интервью