RAU Training Center. From Education to Great IdeasCorporate PR

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ PR ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 
Դասընթացների տևողությունը` 3 oր – 2 ժամ  (6 ժ/օր) 
Համակցված տեսական և գործնական պարապմունքներ
 
Դասընթացավար՝ Նվարդ Մելքոնյան՝ սոց.գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, «Հասարակայնության հետ կապեր» մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար, SPRING  PR-ընկերության համահիմնադիր:
 
I. Թեմատիկ բլոկ՝ 
 
Տվյալ դասընթացի ընթացքում ուսանողներին կմատուցվի բովանդակալի նյութ դասախոսությունների տեսքով, կքննարկվեն հետաքրքիր և ուսանելի օրինակներ, կներկայացվի հարուստ գրականության ցանկ, որը կվերաբերի  քննարկվելիք խնդիրներին: 
Ունկնդիրները ոչ միայն կքննարկեն առաջադրվող հարցերը, այլ նաև կփորձարկեն ստացված գիտելիքները դերային խաղերի կամ անհատական հանձնարարությունների ընթացքում: 
Դասընթացը դեմ-առ-դեմ տարբերակվ կտևի 3 օր դեմ առ դեմ (3  հանդիպում` 2-ական ժամ) , ուսանողներին կտրվեն գրավոր հանձնարարություններ, որոնք կստուգվեն և կգնահատվեն: 

 
Դասընթացի կառուցվածքը`
 
 •   մինի-դասախոսություն,տեսական նյութի, հիմունքների ներկայացում                                                                                    
 •   օրինակների վերլուծություն                            
 •   քննարկում, կարծիքների փոխանակում        
 •   գործնական առաջադրանք, դերային խաղ  
 
 
Դասընթացի ծրագիրը 
 
Դաս 1
Հասարակայնության հետ կապեր (PR) դիսցիպլինի նկարագիրը, նպատակները և 
Հասարակայնության հետ կապերը մարքեթինգային հաղորդակցման համակարգում:
PR և մենեջմենթ, 
PR և մարքեթինգ, 
PR և Promotion, PR և  Publicity, 
PR և գովազդ (Advertising). նմանություններ և տարբերություններ:  
Հասարակայնության հասկացությունը PR-ում: 
Ներքին և արտաքին, լատենտ և ակտիվ հասարակայնություններ:  Թիրախային լսարանների տիպաբանումը:
Կազմակերպության և իր հասարակայնության միջև արդյունավետ հաղորդակցություն` RACE համակարգի էությունը
 
Դաս 2
PR - արշավի պլանավորում: Կազմակերպություն - հասարակայնություն հաղորդակցման փուլերը: PR-արշավի յուրաքանչյուր փուլի առանձնահատկությունը: 
Թիրախային լսարանի առանձնացում: 
Հայկական լսարանի սոցիալ-հոգեբանական դիմանկարը, առանձնահատկությունները: 
Հաղորդակցությունները կազմակերպությունում` ներքին և արտաքին:
Հատուկ միջոցառումներ. հիմնավորվածություն, կազմակերպման առանձնահատկություններ, արդյունավետություն: 
 
Դաս 3
Կազմակերպություն և կորպորացիա: Կորպորատիվ մշակույթ, Կազմակերպության իմիջ, իմիջի տեսակները: Կազմակերպության իմիջի ձևավորման առանձնահատկությունները: 
Կազմակերպության իմիջի ձևավորման առանձնահատկությունները: Իմիջի բարելավմանը ուղղված միջոցառումներ:
PR-ակցիաների տեսակները` շնորհանդես, ասուլիս, ճեպազրույց (բրիֆֆինգ), ընդունելություն, ցուցահանդես:
PR և ԶԼՄ-ներ: ԶԼՄ-ների հետ համագործակցության հիմնական սկզբունքները: 
Մեդիահարաբերությունների հիմքերը: Տեղեկատվա-լրատվական նյութերի տրամադրման ձևերը։ Մեդիա-կիտի` մեդիապանակի կազման առանձնահատկությունները:
Հակաճգնաժամային PR: Ճգնաժամերի պլանավորում: ԶԼՄ-ների տեղեկացման ռազմավարությունները ճգնաժամերի ընթացքում:
 
PR-նախագծի մշակում, ներկայացում, իրականացում: Խմբային աշխատանքի նախապատրաստում՝ թիմերի ձևավորում, հանձնարարականներ՝ 
Պատրաստել մինի-PR- նախագիծ ըստ բոլոր փուլերի, օգտագործելով PR գործիքները: Մանրամասն նկարագրել, ինչ միջոցառումներ են նախատեսված նշված արշավի ընթացքում, հիմնավորել դրանց նպատակահարմարությունն ու հասցեականությունը, կազմել միջոցառումների ժամանակացույցը, գործողությունների ծրագիրը, ակնկալվող արդյունքերը:  (ppt-format):

 
Թրեյնինգի արժեքն է՝ 30.000 ՀՀԴ:
Վճարումը կարող եք իրականացնել.
 • Փոխանցումով;
 • Առձեռն:
 
Տեղեկությունների համար դիմել՝ 
E-mail: raucreativeeducation@gmail.com

Tel: + 374 55 660 410
Facebook.com >>
 
 
Գ Ր Ա Ն Ց Վ Ե Լ   Օ Ն Լ Ա Յ Ն
 
loaded_content.Array
(
  [cat_id] => 712
  [cat_parent_id] => 0
  [cat_page_type] => blocks
  [cat_ppb] => 0
  [old_level1_id] => 0
  [old_level2_id] => 0
  [old_level3_id] => 0
  [cat_lang] => rus
  [cat_title] => RAU Training Center. From Education to Great Ideas
  [cat_title_view] => y
  [cat_text] => 
  [cat_order] => 0
  [cat_order_type] => 
  [cat_alow] => y
  [cat_show_blocks] => n
  [block_field] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 0
      [2] => 0
      [3] => 1
      [4] => 0
      [5] => 0
    )

  [hasform] => y
  [cat_left_side] => 0
  [cat_right_side] => 0
  [right_cats] => 
  [left_cats] => 
  [block_id] => 6715
  [old_id] => 
  [block_lang] => rus
  [block_alow] => y
  [block_title] => Corporate PR
  [block_keywords] => pr, training, СО
  [block_description] => 
  [block_title_view] => y
  [block_url] => /rus/rau-training-center/corporate-pr
  [block_target] => n
  [block_short] => Կորպորատիվ PR և հաղորդակցությունների կառավարում


Թրեյնինգի արժեքն է՝ 30.000 ՀՀԴ
Tel: + 374 55 660 410 [block_text] =>
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ PR ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 
Դասընթացների տևողությունը` 3 oր – 2 ժամ  (6 ժ/օր) 
Համակցված տեսական և գործնական պարապմունքներ
 
Դասընթացավար՝ Նվարդ Մելքոնյան՝ սոց.գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, «Հասարակայնության հետ կապեր» մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար, SPRING  PR-ընկերության համահիմնադիր:
 
I. Թեմատիկ բլոկ՝ 
 
Տվյալ դասընթացի ընթացքում ուսանողներին կմատուցվի բովանդակալի նյութ դասախոսությունների տեսքով, կքննարկվեն հետաքրքիր և ուսանելի օրինակներ, կներկայացվի հարուստ գրականության ցանկ, որը կվերաբերի  քննարկվելիք խնդիրներին: 
Ունկնդիրները ոչ միայն կքննարկեն առաջադրվող հարցերը, այլ նաև կփորձարկեն ստացված գիտելիքները դերային խաղերի կամ անհատական հանձնարարությունների ընթացքում: 
Դասընթացը դեմ-առ-դեմ տարբերակվ կտևի 3 օր դեմ առ դեմ (3  հանդիպում` 2-ական ժամ) , ուսանողներին կտրվեն գրավոր հանձնարարություններ, որոնք կստուգվեն և կգնահատվեն: 

 
Դասընթացի կառուցվածքը`
 
 •   մինի-դասախոսություն,տեսական նյութի, հիմունքների ներկայացում                                                                                    
 •   օրինակների վերլուծություն                            
 •   քննարկում, կարծիքների փոխանակում        
 •   գործնական առաջադրանք, դերային խաղ  
 
 
Դասընթացի ծրագիրը 
 
Դաս 1
Հասարակայնության հետ կապեր (PR) դիսցիպլինի նկարագիրը, նպատակները և 
Հասարակայնության հետ կապերը մարքեթինգային հաղորդակցման համակարգում:
PR և մենեջմենթ, 
PR և մարքեթինգ, 
PR և Promotion, PR և  Publicity, 
PR և գովազդ (Advertising). նմանություններ և տարբերություններ:  
Հասարակայնության հասկացությունը PR-ում: 
Ներքին և արտաքին, լատենտ և ակտիվ հասարակայնություններ:  Թիրախային լսարանների տիպաբանումը:
Կազմակերպության և իր հասարակայնության միջև արդյունավետ հաղորդակցություն` RACE համակարգի էությունը
 
Դաս 2
PR - արշավի պլանավորում: Կազմակերպություն - հասարակայնություն հաղորդակցման փուլերը: PR-արշավի յուրաքանչյուր փուլի առանձնահատկությունը: 
Թիրախային լսարանի առանձնացում: 
Հայկական լսարանի սոցիալ-հոգեբանական դիմանկարը, առանձնահատկությունները: 
Հաղորդակցությունները կազմակերպությունում` ներքին և արտաքին:
Հատուկ միջոցառումներ. հիմնավորվածություն, կազմակերպման առանձնահատկություններ, արդյունավետություն: 
 
Դաս 3
Կազմակերպություն և կորպորացիա: Կորպորատիվ մշակույթ, Կազմակերպության իմիջ, իմիջի տեսակները: Կազմակերպության իմիջի ձևավորման առանձնահատկությունները: 
Կազմակերպության իմիջի ձևավորման առանձնահատկությունները: Իմիջի բարելավմանը ուղղված միջոցառումներ:
PR-ակցիաների տեսակները` շնորհանդես, ասուլիս, ճեպազրույց (բրիֆֆինգ), ընդունելություն, ցուցահանդես:
PR և ԶԼՄ-ներ: ԶԼՄ-ների հետ համագործակցության հիմնական սկզբունքները: 
Մեդիահարաբերությունների հիմքերը: Տեղեկատվա-լրատվական նյութերի տրամադրման ձևերը։ Մեդիա-կիտի` մեդիապանակի կազման առանձնահատկությունները:
Հակաճգնաժամային PR: Ճգնաժամերի պլանավորում: ԶԼՄ-ների տեղեկացման ռազմավարությունները ճգնաժամերի ընթացքում:
 
PR-նախագծի մշակում, ներկայացում, իրականացում: Խմբային աշխատանքի նախապատրաստում՝ թիմերի ձևավորում, հանձնարարականներ՝ 
Պատրաստել մինի-PR- նախագիծ ըստ բոլոր փուլերի, օգտագործելով PR գործիքները: Մանրամասն նկարագրել, ինչ միջոցառումներ են նախատեսված նշված արշավի ընթացքում, հիմնավորել դրանց նպատակահարմարությունն ու հասցեականությունը, կազմել միջոցառումների ժամանակացույցը, գործողությունների ծրագիրը, ակնկալվող արդյունքերը:  (ppt-format):

 
Թրեյնինգի արժեքն է՝ 30.000 ՀՀԴ:
Վճարումը կարող եք իրականացնել.
 • Փոխանցումով;
 • Առձեռն:
 
Տեղեկությունների համար դիմել՝ 
E-mail: raucreativeeducation@gmail.com

Tel: + 374 55 660 410
Facebook.com >>
 
 
Գ Ր Ա Ն Ց Վ Ե Լ   Օ Ն Լ Ա Յ Ն
 
[block_textaftfrm] => [block_video] => [block_has_apic] => y [block_pics] => [block_rss] => n [block_rcview] => n [anons_home_slider] => n [anons_home_alow] => y [block_slsh] => n [def_gal] => n [block_com_alow] => n [block_com_show] => n [block_date] => 1546436761 [block_datetime] => 2019-01-02 17:46:00 [block_update] => 1549025682 [block_order] => 12 [block_left_side] => n [block_right_side] => n [block_right_cats] => [forma_id] => 6 [to_rau] => n [block_symlink] => Array ( [sl_id] => 4303 [sl_title] => corporate-pr [cat_id] => 712 [block_id] => 6715 ) [cat_symlink] => Array ( [sl_id] => 4300 [sl_title] => rau-training-center [cat_id] => 712 [block_id] => 0 ) [cats_parents] => Array ( [0] => 0 [1] => 712 ) [cat_level] => 1 [block_folder] => uploads/blocks/6/67/6715/ [cat_url] => /rus/rau-training-center )
aSelForm.Array
(
  [forms_id] => 6
  [forms_title] => Заявка на участие 2
  [forms_lang] => rus
  [forms_fields] => {"f1":{"av":true,"title":"Ф.И.О.","ph":"Фамилия Имя Отчество","type":"text","lv":["test"],"req":true},"f2":{"av":true,"title":"Направление/должность","ph":"Направление/должность","type":"text","lv":["test"],"req":false},"f3":{"av":true,"title":"E-mail","ph":"E-mail","type":"text","lv":["test"],"req":true},"f4":{"av":true,"title":"Тел.номер","ph":"","type":"text","lv":["test"],"req":false}}
  [forms_submit] => Отправить
  [forms_alow] => y
  [block_id] => 4663
  [forms_view] => n
  [forms_print] => n
  [result] => Array
    (
      [f1] => Array
        (
          [av] => 1
          [title] => Ф.И.О.
          [ph] => Фамилия Имя Отчество
          [type] => text
          [lv] => Array
            (
              [0] => test
            )

          [req] => 1
        )

      [f2] => Array
        (
          [av] => 1
          [title] => Направление/должность
          [ph] => Направление/должность
          [type] => text
          [lv] => Array
            (
              [0] => test
            )

          [req] => 
        )

      [f3] => Array
        (
          [av] => 1
          [title] => E-mail
          [ph] => E-mail
          [type] => text
          [lv] => Array
            (
              [0] => test
            )

          [req] => 1
        )

      [f4] => Array
        (
          [av] => 1
          [title] => Тел.номер
          [ph] => 
          [type] => text
          [lv] => Array
            (
              [0] => test
            )

          [req] => 
        )

    )

)
Поля, обязательные к заполнению отмечены *
АНОНСЫ
СОБЫТИЯ
Интервью