RAU Training Center. From Education to Great IdeasSecrets of human communication

Secrets of human communication
Մարդկային հաղորդակցության գաղտնիքները
 
 
Բարեկամներ, «Մարդկային հաղորդակցության գաղտնիքները» ընդհանուր խորագրի տակ մենք ձեզ ներկայացնում ենք դասախոսությունների և թրեյնինգային պարապմունքների համակարգված փաթեթ։
 
Այն իր մեջ ներառում է մարդկային փոխհարաբերությունների լայն սպեկտր անձնական, գործնական և աշխատանքային ոլորտներում։ 12-ժամյա գործնական պարապմունքների ընթացքում դուք կծանոթացնենք հայկական իրականությունում քիչ ուսումնասիրված ոչ վերբալ (ոչ խոսքային) հաղորդակցության արվեստին` ժեստերի, կեցվածքի և դիմախաղի միջոցով (body language)։ Դուք կտեսնեք, թե մեր շփումների 80 կամ ավելի տոկոս կազմող այդ լեզուն, ինչ ձևեր և արտահայտություններ ունի տարբեր ժողովուրդների ու էթնոսների կյանքում։ Դա կօգնի ձեզ լավ հասկանալու նրանց առօրյա կյանքն ու մշակույթը։
 
Ապացուցված է, որ մենք բոլորս ստում ենք։ Հաղորդակցության 1/3-ի ընթացքում մարդիկ ստում են։ Սակայն կան ստի տարատեսակներ` «սպիտակ», «բարի», «չարամիտ» և այլն։ Մենք կօգնենք ձեզ տարբերակել դրանք ու չխաբվել` ի վնաս ձեր անձնական շահերի և գործերի։
 
Այս դասընթացները, որքան մեզ է հայտի, միակն է իր տեսակի մեջ, որոնց ընթացքում ունկնդիրները տեղեկանում են, փոխշահավետ զրույցելու և բանակցելու,  դրանց տեղը ճիշտ ընտրելու, պատշաճ հագնվելու, հմայիչ դառնալու, խոսելու, լռելու, պաուզա պահելու և հաղորդակցության շատ այլ նրբություններին ու հտություններին։
 
Դասընթացները, որոնց մասնակցում են պետական և քաղաքական գործիչներից սկսած մինչև ամենատարբեր մասնագիտնության տեր մարդիկ կառուցված են միջազգային հարաբերությունների, քաղաքականության, հոգեբանության, ֆիզիոլոգիայի, մարդաբանության և սահմանակից այլ գիտությունների ժամանակակից տվյալների, մեթոդների ու մեթոդոլոգիայի վրա։
 
Դրանք վարում է պրոֆեսիոնալ դիվանագետ, հայկական դիվանագիտական հիմնադրամի նախագահ, Հայ-Ռուսական համալսարանի համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Արման Նավասարդյանը >>։
 
 
Թրեյնինգի արժեքն է՝ 30.000 ՀՀԴ:
Վճարումը կարող եք իրականացնել.
 • Փոխանցումով;
 • Առձեռն:
 
Տեղեկությունների համար դիմել՝ 
E-mail: raucreativeeducation@gmail.com

Tel: + 374 55 660 410
Facebook.com >>

Գ Ր Ա Ն Ց Վ Ե Լ   Օ Ն Լ Ա Յ Ն
loaded_content.Array
(
  [cat_id] => 712
  [cat_parent_id] => 0
  [cat_page_type] => blocks
  [cat_ppb] => 0
  [old_level1_id] => 0
  [old_level2_id] => 0
  [old_level3_id] => 0
  [cat_lang] => rus
  [cat_title] => RAU Training Center. From Education to Great Ideas
  [cat_title_view] => y
  [cat_text] => 
  [cat_order] => 0
  [cat_order_type] => 
  [cat_alow] => y
  [cat_show_blocks] => n
  [block_field] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 0
      [2] => 0
      [3] => 1
      [4] => 0
      [5] => 0
    )

  [hasform] => y
  [cat_left_side] => 0
  [cat_right_side] => 0
  [right_cats] => 
  [left_cats] => 
  [block_id] => 6718
  [old_id] => 
  [block_lang] => rus
  [block_alow] => y
  [block_title] => Secrets of human communication
  [block_keywords] => 
  [block_description] => 
  [block_title_view] => y
  [block_url] => /rus/rau-training-center/secrets-of-human-communication
  [block_target] => n
  [block_short] => Մարդկային հաղորդակցության գաղտնիքները


Թրեյնինգի արժեքն է՝ 30.000 ՀՀԴ
Tel: + 374 55 660 410 [block_text] =>
Secrets of human communication
Մարդկային հաղորդակցության գաղտնիքները
 
 
Բարեկամներ, «Մարդկային հաղորդակցության գաղտնիքները» ընդհանուր խորագրի տակ մենք ձեզ ներկայացնում ենք դասախոսությունների և թրեյնինգային պարապմունքների համակարգված փաթեթ։
 
Այն իր մեջ ներառում է մարդկային փոխհարաբերությունների լայն սպեկտր անձնական, գործնական և աշխատանքային ոլորտներում։ 12-ժամյա գործնական պարապմունքների ընթացքում դուք կծանոթացնենք հայկական իրականությունում քիչ ուսումնասիրված ոչ վերբալ (ոչ խոսքային) հաղորդակցության արվեստին` ժեստերի, կեցվածքի և դիմախաղի միջոցով (body language)։ Դուք կտեսնեք, թե մեր շփումների 80 կամ ավելի տոկոս կազմող այդ լեզուն, ինչ ձևեր և արտահայտություններ ունի տարբեր ժողովուրդների ու էթնոսների կյանքում։ Դա կօգնի ձեզ լավ հասկանալու նրանց առօրյա կյանքն ու մշակույթը։
 
Ապացուցված է, որ մենք բոլորս ստում ենք։ Հաղորդակցության 1/3-ի ընթացքում մարդիկ ստում են։ Սակայն կան ստի տարատեսակներ` «սպիտակ», «բարի», «չարամիտ» և այլն։ Մենք կօգնենք ձեզ տարբերակել դրանք ու չխաբվել` ի վնաս ձեր անձնական շահերի և գործերի։
 
Այս դասընթացները, որքան մեզ է հայտի, միակն է իր տեսակի մեջ, որոնց ընթացքում ունկնդիրները տեղեկանում են, փոխշահավետ զրույցելու և բանակցելու,  դրանց տեղը ճիշտ ընտրելու, պատշաճ հագնվելու, հմայիչ դառնալու, խոսելու, լռելու, պաուզա պահելու և հաղորդակցության շատ այլ նրբություններին ու հտություններին։
 
Դասընթացները, որոնց մասնակցում են պետական և քաղաքական գործիչներից սկսած մինչև ամենատարբեր մասնագիտնության տեր մարդիկ կառուցված են միջազգային հարաբերությունների, քաղաքականության, հոգեբանության, ֆիզիոլոգիայի, մարդաբանության և սահմանակից այլ գիտությունների ժամանակակից տվյալների, մեթոդների ու մեթոդոլոգիայի վրա։
 
Դրանք վարում է պրոֆեսիոնալ դիվանագետ, հայկական դիվանագիտական հիմնադրամի նախագահ, Հայ-Ռուսական համալսարանի համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Արման Նավասարդյանը >>։
 
 
Թրեյնինգի արժեքն է՝ 30.000 ՀՀԴ:
Վճարումը կարող եք իրականացնել.
 • Փոխանցումով;
 • Առձեռն:
 
Տեղեկությունների համար դիմել՝ 
E-mail: raucreativeeducation@gmail.com

Tel: + 374 55 660 410
Facebook.com >>

Գ Ր Ա Ն Ց Վ Ե Լ   Օ Ն Լ Ա Յ Ն
[block_textaftfrm] => [block_video] => [block_has_apic] => y [block_pics] => [block_rss] => n [block_rcview] => n [anons_home_slider] => n [anons_home_alow] => y [block_slsh] => n [def_gal] => n [block_com_alow] => n [block_com_show] => n [block_date] => 1546438201 [block_datetime] => 2019-01-02 18:10:00 [block_update] => 1547549333 [block_order] => 5 [block_left_side] => n [block_right_side] => n [block_right_cats] => [forma_id] => 6 [to_rau] => n [block_symlink] => Array ( [sl_id] => 4306 [sl_title] => secrets-of-human-communication [cat_id] => 712 [block_id] => 6718 ) [cat_symlink] => Array ( [sl_id] => 4300 [sl_title] => rau-training-center [cat_id] => 712 [block_id] => 0 ) [cats_parents] => Array ( [0] => 0 [1] => 712 ) [cat_level] => 1 [block_folder] => uploads/blocks/6/67/6718/ [cat_url] => /rus/rau-training-center )
aSelForm.Array
(
  [forms_id] => 6
  [forms_title] => Заявка на участие 2
  [forms_lang] => rus
  [forms_fields] => {"f1":{"av":true,"title":"Ф.И.О.","ph":"Фамилия Имя Отчество","type":"text","lv":["test"],"req":true},"f2":{"av":true,"title":"Направление/должность","ph":"Направление/должность","type":"text","lv":["test"],"req":false},"f3":{"av":true,"title":"E-mail","ph":"E-mail","type":"text","lv":["test"],"req":true},"f4":{"av":true,"title":"Тел.номер","ph":"","type":"text","lv":["test"],"req":false}}
  [forms_submit] => Отправить
  [forms_alow] => y
  [block_id] => 4663
  [forms_view] => n
  [forms_print] => n
  [result] => Array
    (
      [f1] => Array
        (
          [av] => 1
          [title] => Ф.И.О.
          [ph] => Фамилия Имя Отчество
          [type] => text
          [lv] => Array
            (
              [0] => test
            )

          [req] => 1
        )

      [f2] => Array
        (
          [av] => 1
          [title] => Направление/должность
          [ph] => Направление/должность
          [type] => text
          [lv] => Array
            (
              [0] => test
            )

          [req] => 
        )

      [f3] => Array
        (
          [av] => 1
          [title] => E-mail
          [ph] => E-mail
          [type] => text
          [lv] => Array
            (
              [0] => test
            )

          [req] => 1
        )

      [f4] => Array
        (
          [av] => 1
          [title] => Тел.номер
          [ph] => 
          [type] => text
          [lv] => Array
            (
              [0] => test
            )

          [req] => 
        )

    )

)
Поля, обязательные к заполнению отмечены *
АНОНСЫ
СОБЫТИЯ
Интервью