RAU Training Center. From Education to Great IdeasStaff Recruitment in Creative Fields

Staff Recruitment in Creative Fields

 
Brief Course Description

In the context of rapid technological development and business process automation, the companies value the role of people more and more. The right selected staff is the key for the business success and development and this is the reason that Staff Recruitment is considered the most important function of Human Capital Management.
Staff Recruitment process includes all the steps of targeting, recruiting, selecting and onborading people based on the needs and development tendencies of Compnay. Considering the challenges and peculiarities of staff recruitment in creative fields many companies nowadays involve all the team to discover new talents and invite them to join their team.
This training will support to define the role of Staff recruitment in Company, be acquainted with recruitment cycle, discover efficient tools and techniques to target, select and ensure retention of the bests.

 
Topics included
 
 • Staff recruitment and its role as an Human Capital Management function
 • Creative recruitment
 • Creative tools and techniques of recruitment (video announcements, quests, boot camps, coffee with..etc)
 • Who else is involved in the staff recruitment
 • Recruitment cycle A-Z
 • Creative recruitment as Employer Branding
 • Best practices
 • Staff recruitment in  figures
   
For whom is the training designed
 
 • Professionals responsible for Human capital management and staff recruitment
 • Professionals interested in Human capital management
 • Those interested in Human capital management as their future profession
 • Those who manage people and are eager to discover the subtle art of staff recruitment
   
What will the training give
 
 • Knowledge on how to implement staff recruitment
 • Skills to more efficiently implement staff recruitment processes
 • Tools to be used during the recruitment process
 • Social network for sharing experience and professional networking.
 

Անձնակազմի համալրումը կրեատիվ ոլորտում

 
Դասընթացի հակիրճ նկարագրություն
 
Տեխնոլոգիների թռիչքային զարգացման և տարբեր բիզնես գործընթացների ավտոմատացման համատեքստում այսօր կազմակերպություններում էլ ավելի է կարևորվում մարդու դերը։ Ճիշտ ընտրված անձնակազմը բիզնեսի հաջողության և զարգացման գրավականն է, և հենց դա է պատճառը, որ անձնակազմի համալրումը մարդկային կապիտալի կառավարան կարևորագույն գործառույթն է։
Անձակազմի համալրման գործընթացն իր մեջ ներառում է կազմակերպության կարիքներին և զարգացման միտումներին համապատասխան տաղանդներ ներգրավելու, նրանց ընտրելու և թիմում ինտեգրելու փուլերը։ Հաշվի առնելով անձնակազմի համալրման արդի մարտահրավերները և առանձնահատկությունները շատ կազմակերպություններ ներգրավում են կազմակերպության ողջ թիմին  նոր տաղանդներ բացահայտելու և իրենց թիմ բերելու գործում։
Սույն դասընթացը կօգնի սահմանել անձնակազմի համալրման դերը կազմակերպությունում, ծանոթանալ անձնակազմի համալրման ցիկլին, բացահայտել արդյունավետ մեթոդներ և գործիքներ լավագույններին թիրախավորելու, ներգրավելու և թիմում պահելու համար։

 
Դասընթացում ներառված թեմաներ
 
 • Անձնակազմի համալրումը և դրա դերը, որպես մարդկային կապիտալի կառավարման գործառույթ
 • Կրեատիվ համալրում
 • Համալրման կրեատիվ տեխնիկաներ և գործիքներ (վիդեո հայտարարություն, քուեսթ, սուրճ թեկնածուի հետ և այլն)
 • Էլ ովքեր են զբաղվում անձնակազմի համալրմամբ
 • Անձնակազմի համալրման ցիկլ Ա-Ֆ
 • Կրեատիվ համալրումը որպես գործատուի բրենդ
 • Անձնակազմի համալրման լավագույն փորձ
 • Անձնակազմի համալրումը թվերով

Ում  համար է դասընթացը
 
 • Մարդկային կապիտալի կառավարմամբ և անձնակազմի համալրմամբ զբաղվող մասնագետներ
 • Անձնակազմի համալրմամբ հետաքրքրվող մասնագետներ
 • Մարդկային կապիտալի կառավարումը, որպես ապագա մասնագիտություն դիտարկել ցանկացողներ
 • Բոլոր այն ղեկավարների համար, ովքեր թիմ են համալրում
   
Ինչ կտա դասընթացը․
 
 • Գիտելիք՝ անձնակազմի համալրման արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ
 • Հմտություններ՝ անձնակազմի համալրման գործընթացն առավել արդյունավետ իրակնացնելու համար
 • Գործիքակազմ՝  անձնակազմի համալրում իրականացնելու համար
 • Սոցիալական կապիտալ՝ փորձի փոխանակման և նոր օգտակար կապերի հնարավորություն
 
Թրեյնինգի արժեքն է՝ 30.000 ՀՀԴ:
Վճարումը կարող եք իրականացնել.
 • Փոխանցումով;
 • Առձեռն:
 
Տեղեկությունների համար դիմել՝ 
E-mail: raucreativeeducation@gmail.com

Tel: + 374 55 660 410
Facebook.com >>

 
Գ Ր Ա Ն Ց Վ Ե Լ   Օ Ն Լ Ա Յ Ն
loaded_content.Array
(
  [cat_id] => 712
  [cat_parent_id] => 0
  [cat_page_type] => blocks
  [cat_ppb] => 0
  [old_level1_id] => 0
  [old_level2_id] => 0
  [old_level3_id] => 0
  [cat_lang] => rus
  [cat_title] => RAU Training Center. From Education to Great Ideas
  [cat_title_view] => y
  [cat_text] => 
  [cat_order] => 0
  [cat_order_type] => 
  [cat_alow] => y
  [cat_show_blocks] => n
  [block_field] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 0
      [2] => 0
      [3] => 1
      [4] => 0
      [5] => 0
    )

  [hasform] => y
  [cat_left_side] => 0
  [cat_right_side] => 0
  [right_cats] => 
  [left_cats] => 
  [block_id] => 6714
  [old_id] => 
  [block_lang] => rus
  [block_alow] => y
  [block_title] => Staff Recruitment in Creative Fields
  [block_keywords] => 
  [block_description] => 
  [block_title_view] => y
  [block_url] => /rus/rau-training-center/staff-recruitment-in-creative-fields
  [block_target] => n
  [block_short] => Անձնակազմի համալրումը կրեատիվ ոլորտում


Թրեյնինգի արժեքն է՝ 30.000 ՀՀԴ
Tel: + 374 55 660 410 [block_text] =>
Staff Recruitment in Creative Fields

 
Brief Course Description

In the context of rapid technological development and business process automation, the companies value the role of people more and more. The right selected staff is the key for the business success and development and this is the reason that Staff Recruitment is considered the most important function of Human Capital Management.
Staff Recruitment process includes all the steps of targeting, recruiting, selecting and onborading people based on the needs and development tendencies of Compnay. Considering the challenges and peculiarities of staff recruitment in creative fields many companies nowadays involve all the team to discover new talents and invite them to join their team.
This training will support to define the role of Staff recruitment in Company, be acquainted with recruitment cycle, discover efficient tools and techniques to target, select and ensure retention of the bests.

 
Topics included
 
 • Staff recruitment and its role as an Human Capital Management function
 • Creative recruitment
 • Creative tools and techniques of recruitment (video announcements, quests, boot camps, coffee with..etc)
 • Who else is involved in the staff recruitment
 • Recruitment cycle A-Z
 • Creative recruitment as Employer Branding
 • Best practices
 • Staff recruitment in  figures
   
For whom is the training designed
 
 • Professionals responsible for Human capital management and staff recruitment
 • Professionals interested in Human capital management
 • Those interested in Human capital management as their future profession
 • Those who manage people and are eager to discover the subtle art of staff recruitment
   
What will the training give
 
 • Knowledge on how to implement staff recruitment
 • Skills to more efficiently implement staff recruitment processes
 • Tools to be used during the recruitment process
 • Social network for sharing experience and professional networking.
 

Անձնակազմի համալրումը կրեատիվ ոլորտում

 
Դասընթացի հակիրճ նկարագրություն
 
Տեխնոլոգիների թռիչքային զարգացման և տարբեր բիզնես գործընթացների ավտոմատացման համատեքստում այսօր կազմակերպություններում էլ ավելի է կարևորվում մարդու դերը։ Ճիշտ ընտրված անձնակազմը բիզնեսի հաջողության և զարգացման գրավականն է, և հենց դա է պատճառը, որ անձնակազմի համալրումը մարդկային կապիտալի կառավարան կարևորագույն գործառույթն է։
Անձակազմի համալրման գործընթացն իր մեջ ներառում է կազմակերպության կարիքներին և զարգացման միտումներին համապատասխան տաղանդներ ներգրավելու, նրանց ընտրելու և թիմում ինտեգրելու փուլերը։ Հաշվի առնելով անձնակազմի համալրման արդի մարտահրավերները և առանձնահատկությունները շատ կազմակերպություններ ներգրավում են կազմակերպության ողջ թիմին  նոր տաղանդներ բացահայտելու և իրենց թիմ բերելու գործում։
Սույն դասընթացը կօգնի սահմանել անձնակազմի համալրման դերը կազմակերպությունում, ծանոթանալ անձնակազմի համալրման ցիկլին, բացահայտել արդյունավետ մեթոդներ և գործիքներ լավագույններին թիրախավորելու, ներգրավելու և թիմում պահելու համար։

 
Դասընթացում ներառված թեմաներ
 
 • Անձնակազմի համալրումը և դրա դերը, որպես մարդկային կապիտալի կառավարման գործառույթ
 • Կրեատիվ համալրում
 • Համալրման կրեատիվ տեխնիկաներ և գործիքներ (վիդեո հայտարարություն, քուեսթ, սուրճ թեկնածուի հետ և այլն)
 • Էլ ովքեր են զբաղվում անձնակազմի համալրմամբ
 • Անձնակազմի համալրման ցիկլ Ա-Ֆ
 • Կրեատիվ համալրումը որպես գործատուի բրենդ
 • Անձնակազմի համալրման լավագույն փորձ
 • Անձնակազմի համալրումը թվերով

Ում  համար է դասընթացը
 
 • Մարդկային կապիտալի կառավարմամբ և անձնակազմի համալրմամբ զբաղվող մասնագետներ
 • Անձնակազմի համալրմամբ հետաքրքրվող մասնագետներ
 • Մարդկային կապիտալի կառավարումը, որպես ապագա մասնագիտություն դիտարկել ցանկացողներ
 • Բոլոր այն ղեկավարների համար, ովքեր թիմ են համալրում
   
Ինչ կտա դասընթացը․
 
 • Գիտելիք՝ անձնակազմի համալրման արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ
 • Հմտություններ՝ անձնակազմի համալրման գործընթացն առավել արդյունավետ իրակնացնելու համար
 • Գործիքակազմ՝  անձնակազմի համալրում իրականացնելու համար
 • Սոցիալական կապիտալ՝ փորձի փոխանակման և նոր օգտակար կապերի հնարավորություն
 
Թրեյնինգի արժեքն է՝ 30.000 ՀՀԴ:
Վճարումը կարող եք իրականացնել.
 • Փոխանցումով;
 • Առձեռն:
 
Տեղեկությունների համար դիմել՝ 
E-mail: raucreativeeducation@gmail.com

Tel: + 374 55 660 410
Facebook.com >>

 
Գ Ր Ա Ն Ց Վ Ե Լ   Օ Ն Լ Ա Յ Ն
[block_textaftfrm] => [block_video] => [block_has_apic] => y [block_pics] => [block_rss] => n [block_rcview] => n [anons_home_slider] => n [anons_home_alow] => y [block_slsh] => n [def_gal] => n [block_com_alow] => n [block_com_show] => n [block_date] => 1546433341 [block_datetime] => 2019-01-02 16:49:00 [block_update] => 1547549351 [block_order] => 11 [block_left_side] => n [block_right_side] => n [block_right_cats] => [forma_id] => 6 [to_rau] => n [block_symlink] => Array ( [sl_id] => 4302 [sl_title] => staff-recruitment-in-creative-fields [cat_id] => 712 [block_id] => 6714 ) [cat_symlink] => Array ( [sl_id] => 4300 [sl_title] => rau-training-center [cat_id] => 712 [block_id] => 0 ) [cats_parents] => Array ( [0] => 0 [1] => 712 ) [cat_level] => 1 [block_folder] => uploads/blocks/6/67/6714/ [cat_url] => /rus/rau-training-center )
aSelForm.Array
(
  [forms_id] => 6
  [forms_title] => Заявка на участие 2
  [forms_lang] => rus
  [forms_fields] => {"f1":{"av":true,"title":"Ф.И.О.","ph":"Фамилия Имя Отчество","type":"text","lv":["test"],"req":true},"f2":{"av":true,"title":"Направление/должность","ph":"Направление/должность","type":"text","lv":["test"],"req":false},"f3":{"av":true,"title":"E-mail","ph":"E-mail","type":"text","lv":["test"],"req":true},"f4":{"av":true,"title":"Тел.номер","ph":"","type":"text","lv":["test"],"req":false}}
  [forms_submit] => Отправить
  [forms_alow] => y
  [block_id] => 4663
  [forms_view] => n
  [forms_print] => n
  [result] => Array
    (
      [f1] => Array
        (
          [av] => 1
          [title] => Ф.И.О.
          [ph] => Фамилия Имя Отчество
          [type] => text
          [lv] => Array
            (
              [0] => test
            )

          [req] => 1
        )

      [f2] => Array
        (
          [av] => 1
          [title] => Направление/должность
          [ph] => Направление/должность
          [type] => text
          [lv] => Array
            (
              [0] => test
            )

          [req] => 
        )

      [f3] => Array
        (
          [av] => 1
          [title] => E-mail
          [ph] => E-mail
          [type] => text
          [lv] => Array
            (
              [0] => test
            )

          [req] => 1
        )

      [f4] => Array
        (
          [av] => 1
          [title] => Тел.номер
          [ph] => 
          [type] => text
          [lv] => Array
            (
              [0] => test
            )

          [req] => 
        )

    )

)
Поля, обязательные к заполнению отмечены *
АНОНСЫ
СОБЫТИЯ
Интервью