event

Тендер на проведение монтажных работ для модернизации котельной и системы отопления РАУ

  • 27 Июль , 2022
Российско-Армянский университет объявляет запрос котировок на проведение монтажных работ для модернизации котельной и системы отопления РАУ. 
Языки проведения: армянский и русский.  
 
По вопросам участия, получения технических характеристик и другой информации обращаться по адресу: г. Ереван-0051, ул. Овсепа Эмина 123, второй этаж, 208 кабинет, конкурсная комиссия РАУ.

Тел: (+374)10 26 28 90.
E-mail: [email protected]
Заявки принимаются до 14:00 03 августа 2022г. 
 
Вся необходимая информация представлена по ссылке ниже:
Запрос котировок >> 

 
Հայ-Ռուսական համալսարանը հայտարարում է գնանշման հարցում ՀՌՀ-ի կաթսայատան և ջեռուցման համակարգի արդիականացմանն ուղղված մոնտաժային աշխատանքների կատարման համար: 
Անցկացման լեզուներն են` հայերենը ու ռուսերենը: 
Մասնակցելու, տեխնիկական հատկորոշիչների ձեռքբերման և այլ տեղեկությունների համար դիմել հետևյալ հասցեով` ք. Երևան-0051, Հովսեփ Էմինի 123, երկրորդ հարկ, 208 սենյակ, ՀՌՀ մրցութային հանձնաժողով: 

Հեռախոս` (+374 10) 26 28 90: 
E-mail: [email protected]
 
Հայտերը կարող եք ներկայացնել մինչև 03 օգոստոսի 2022 թ. ժամը 14:00-ն: