АнонсՀՌՀ-ի կողմից իրականացվող «Գենային ճարտարագիտության, գենոմի խմբագրման և 3-րդ սերնդի սեքվենավորման կրթական և գիտական գերազանցության կենտրոն» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում անցկացրած «Կահույքի ձեռքբերում» մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հայ-Ռուսական համալսարանի կողմից իրականացվող «Գենային ճարտարագիտության, գենոմի խմբագրման և 3-րդ սերնդի սեքվենավորման կրթական և գիտական գերազանցության կենտրոն» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում անցկացրած «Կահույքի ձեռքբերում» մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն
 
  • Տողն ըստ գնումների պլանի - ըստ գնւմների պլանի՝ 1.1 «Կահույքի ձեռքբերում»
  • Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված  համաձայն՝ Հայ-Ռուսական համալսարանի Ռեկտոր՝ Ա.Ռ. Դարբինյանի № 01-04/1134, 29.08.2019 թ. հրամանի
  • Գնվող ապրանքներ           
                                                
Անվանում
Քանակ
1.
Գրասեղան
4
2.
Գրապահարան
3
3.
Աթոռ միջին
5
4.
Շարժական աթոռ փոքր
10
5.
Պահարան ամանեղենի համար
3
6.
Պահարան քիմիական ռեագենտների համար
3
7.
Ունիվերսալ լաբորատոր սեղան
10
8.
Քարշիչ պահարան
3
9.
Լվացարան-սեղան իր ծորակով
3
 
Նախահաշվարկային արժեք 8 436 130 ՀՀ դրամ 
Գնառաջարկների ներկայացում 25.09.2019 թ.
Ներկայացման համար տրամադրված
ժամանակահատվածը           25.09.2019թ. – 04.10.2019թ.
Ներկայացման վերջնաժամկետ       04.10.2019 թ.
 
Հրավիրված հայտատուներ
Գնառաջարկ ներկայացրած հայտատուներ
Գնառաջարկի ներկայացման ամսաթիվ
Ներկայացված գին
ԱՁ Արսեն Խաչատրյան Գագիկի
ԱՁ Արսեն Խաչատրյան Գագիկի
02.10.2019
7 965 000
Ա/Ձ Տիգրան Պետրոսյան Աշոտի
Ա/Ձ Տիգրան Պետրոսյան Աշոտի
03.10.2019
7 860 000
Ա/Ձ Էդգար Համբարձումի Հարությունյան
Ա/Ձ Էդգար Համբարձումի Հարությունյան
03.10.2019
7 654 000
Ա/Ձ Վարդան Գրիգորյան Սերժի
Ա/Ձ Վարդան Գրիգորյան Սերժի
03.10.2019
8 358 700
Արդեր ՍՊԸ
Արդեր ՍՊԸ
03.10.2019
8 070 000
Ատլանտ Էքստրա ՍՊԸ
-
-
-
 
 
Գնանշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկ ըստ ճշտգրտված գների՝
 
Հայտող
Գնահատված գին
Ա/Ձ Էդգար Համբարձումի Հարությունյան
7 654 000
Ա/Ձ Տիգրան Պետրոսյան Աշոտի
7 860 000
ԱՁ Արսեն Խաչատրյան Գագիկի
7 965 000
Արդեր ՍՊԸ
8 070 000
Ա/Ձ Վարդան Գրիգորյան Սերժի
8 358 700
 
Գնանշման պահանջներին անհամապատասխան առաջարկներ - Չկան
 
Պայմանագրի կնքման համար բանակցված պայմաններ - Չկան
 
Ամենացածր գին առաջարկող մասնակից` Ա/Ձ Էդգար Համբարձումի Հարությունյան
 
Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը` 7 654 000 ՀՀ դրամ
 
Պայմանագրի շնորհում
 
Ա/Ձ Էդգար Համբարձումի Հարությունյան, 7 654 000 ՀՀ դրամ
 
АНОНСЫ
События
Интервью