Կապ

  • 0051, ՀՀ, ք․ Երևան, Հովսեփ Էմինի փող., 123 շենք, Հայ-Ռուսական համալսարան
  • Հեռախոսահամար: (+374 12) 77 57 75 | 8130
    Ընդունող հանձնաժողով` (+374 91) 933 123 (ռուսալեզու բաժին), (+374 99) 406 157 (հայալեզու բաժին); Նախաբուհական կրթության կենտրոն` (+374 94) 46 29 36
  • [email protected]
  • Ընդունելության հարցերով՝ [email protected]
  • Телефонный справочник в формате PDF

Կապվեք մեզ հետ

Վարչություն

Տեղեկատվություն