slider
“Ուսմունք” դպրոցի հատուկ դասարաններ՝ ֆիզիկատեխնիկական և քիմիակենսաբանական ուղղություններով
Ուսուցումն անվճար է: Դիմելու ժամկետներն են՝ հունիսի 28-ից հուլիսի 10-ը:

Նորություններ