slider slider slider
Ընդունելություն՝ հայկական բաժանմունքի բակալավրիատ (հեռակա)
Դիմորդների հայտերն ընդունվում են բուհում կամ առցանց (online), մինչև սեպտեմբերի 24-ը։
Ընդունելություն՝ հայկական բաժանմունքի մագիստրատուրա (հեռակա)
Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև սեպտեմբերի 24-ը:
ՀՌՀ Նախաբուհական կրթության կենտրոնը հայտարարում ընդունելություն
Դասընթացների սկիզբը` 2021թ. հոկտեմբերի 1-ից:

Նորություններ

Հայտարարություններ