slider slider slider
Ժամանակացույց` «Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ» բակալավրի կրթական ծրագրի ներբուհական քննությունների
Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստվածություն; Մարդու կազմաբանություն և ֆիզիոլոգիա
«Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ»` Հայ-Ռուսական համալսարանի հայկական բաժանմունքում նոր կրթական ծրագրեր են գործում
Բակալավրիատում ուսումնառության տևողությունը 4 տարի է, մագիստրատուրայում՝ 1 տարի: 
Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին
Հայ-Ռուսական համալսարանը առաջարկում է շարունակել կրթությունը մի շարք մասնագիտություններով: Փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը` հուլիսի 1-ից մինչև օգոստոսի 30-ը:

Նորություններ

Հայտարարություններ

9

Ինստիտուտ

3979

Ուսանող

115

Ասպիրանտ և հայցորդ

12291

Շրջանավարտ