slider slider slider slider
ՀՌՀ հայկական բաժանմունքի մրցույթի արդյունքները
2024-2025 ուս.տարի
Հայ-Ռուսական համալսարանի հայկական բաժին ընդունվածների ցանկ
Անվճար և վճարովի ընդունվածների ցանկ:
«Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ»` Հայ-Ռուսական համալսարանի հայկական բաժանմունքում նոր կրթական ծրագրեր են գործում
Բակալավրիատում ուսումնառության տևողությունը 4 տարի է, մագիստրատուրայում՝ 1 տարի: 
Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին
Հայ-Ռուսական համալսարանը առաջարկում է շարունակել կրթությունը մի շարք մասնագիտություններով: Փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը` հուլիսի 1-ից մինչև օգոստոսի 30-ը:

Նորություններ

Հայտարարություններ

9

Ինստիտուտ

3979

Ուսանող

133

Ասպիրանտ և հայցորդ

12291

Շրջանավարտ