Բակալավրիատ

2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ից Հայ-Ռուսական համալսարանում գործում է հայկական բաժանմունք:

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանը հայտարարում է 2024-2025 թթ. ուստարվա ընդունելություն՝ բակալավրի կրթական ծրագրերի անվճար և վճարովի տեղերի համար (հայկական բաժանմունք, առկա ուսուցում): 
 
Դիմորդների ընդունելությունը ՀՌՀ հայկական բաժանմունքի բակալավրի կրթական ծրագրերի առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում է «Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի» համաձայն:
 
Մասնագիտության հայտագրումն իրականացվում է երկու փուլով էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝ https://dimord.am/ հղումով.
Առաջին փուլով դիմորդները (հանրակրթական, նախնական կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտող և նախորդ տարիների շրջանավարտները) ընդունելության քննությունների և մասնագիտության նշումով դիմում-հայտը պետք է լրացնեն հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 20-ը
Երկրորդ փուլով (օգոստոսի 20-23) կարող են հայտագրվել Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիները և օտարերկրացիները, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, զորացրված կամ տվյալ տարվա մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող դիմորդները:

Ընդունելությունն իրականացվում է միասնական քննությունների արդյունքների հիման վրա: 


 

ՀՌՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՏԵՂԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԸ

Ծած- կագի րը Բուհը, կրթական ծրագիրը Ընդունելության քննություններ ուսման վարձը AMD
մրցութային Ոչ մրցութային
1 2 3 4 5
6
 
29 Հայ-Ռուսական (սլավոնական) համալսարան (Հայկական բաժանմունք)
355 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ) Ֆ(գ) կամ Անգլ (գ)
 
 Հլգ(գ)* 800 000
356 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա Մ(գ) Օտլ(գ) կամ Ֆ(գ)  Հլգ(գ)* 700 000
357 Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ(գ) կամ
Օտլ(գ)
 Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 800 000
358 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ(գ) կամ
Օտլ(գ)
 Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 850 000
359 Զբոսաշրջություն Հլգ(գ) Օտլ(գ) կամ Մ(գ)   600 000
360 Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Հլգ(գ) կամ
Օտլ(գ)
Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 950 000
361 Քաղաքագիտություն ՀՊ(գ) Հլգ(գ) կամ
Օտլ(գ)
 Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 600 000
362 Միջազգային հարաբերություններ Հլգ(գ) ՀՊ(գ) կամ
Օտլ(գ)
  850 000
363 Միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու Անգլ(գ) Հլգ(գ)   600 000
364 Լրագրություն Հլգ(գ)  Օտլ(գ)   600 000
365 Թյուրքագիտություն ՀՊ(գ) Հլգ(գ) կամ
Օտլ(գ)
 Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 700 000
366 Իրանագիտություն ՀՊ(գ) Հլգ(գ) կամ
Օտլ(գ)
 Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 700 000
367 Արաբագիտություն ՀՊ(գ) Հլգ(գ) կամ
Օտլ(գ)
 Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 700 000
368 Հնդկագիտություն ՀՊ(գ) Հլգ(գ) կամ
Օտլ(գ)
 Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 700 000


* Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից՝ լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:

Արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր >>

Օտարերկրյա դիմորդների ընդունելությունը իրականացվում է  ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում աշխատող դիվանագետների ընտանիքների անդամների ընդունելության կարգի» համաձայն:

 Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0051, Էմինի 123, Հայ-Ռուսական համալսարան

Տեղեկությունների համար դիմել՝ 

Ընդունելության կազմակերպման և դիմորդների հետ աշխատանքի բաժնի ղեկավար՝ Գևորգյան Էլզա Նորայրի
ՀՌՀ, 2-րդ հարկ, 202 սենյակ

Էլ. հասցե` [email protected]
Viber / WhatsApp: +374 99 406 157, +374 91 933 123

 Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրերով հայկական բաժանմունքում մասնագիտությունների 2024-2025 ուսումնական տարվա վարձավճարների չափը
 

Ծածկագիր Մասնագիտությունը բակալավրիատ
առկա հեռակա
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 800 000 -
056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա 700 000 -
041301.01.6 Կառավարում 800 000 700 000
041201.01.6 Ֆինանսներ 850 000 700 000
101501.01.6 Զբոսաշրջություն 600 000 400 000
042101.00.6 Իրավագիտություն 950  000 800 000
031201.01.6 Քաղաքագիտություն 600 000 480 000
031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ 850 000 720 000
023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն /Անգլերեն լեզու/ 600 000 550 000
032101.01.6 Լրագրություն 600 000 500 000
022801.02.6 Թյուրքագիտություն 700 000 -
022801.03.6 Իրանագիտություն 700 000 -
  Հնդկագիտություն 700 000 -
  Արաբագիտություն 700 000 -
  Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ 450 000