Բակալավրիատ

2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ից Հայ-Ռուսական համալսարանում գործում է հայկական բաժանմունք:

Հայ-Ռուսական համալսարանը հայտարարում է 2023-2024 թթ. ուստարվա ընդունելություն՝ բակալավրի կրթական ծրագրերի անվճար և վճարովի տեղերի համար (հայկական բաժանմունք, առկա ուսուցում): 
 
Դիմորդների ընդունելությունը ՀՌՀ հայկական բաժանմունքի բակալավրի կրթական ծրագրերի առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում է «Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի» համաձայն:
 
Մասնագիտության հայտագրումն իրականացվում է երկու փուլով էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝ https://dimord.am/ հղումով.
Առաջին փուլով դիմորդները (հանրակրթական, նախնական կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտող և նախորդ տարիների շրջանավարտները) ընդունելության քննությունների և մասնագիտության նշումով դիմում-հայտը պետք է լրացնեն ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը
Երկրորդ փուլով կարող են հայտագրվել Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիները և օտարերկրացիները, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, զորացրված կամ տվյալ տարվա մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող դիմորդները:

Ընդունելությունն իրականացվում է միասնական քննությունների արդյունքների հիման վրա: 


 

ՀՌՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՏԵՂԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԸ

Ծած- կագի րը Բուհը, կրթական ծրագիրը Ընդունելության քննություններ Տեղերի թիվ ուսման վարձը AMD Դիմումների քանակ
մրցութային Ոչ մրցութային Անվճար վճարեվի
1 2 3 4 5 6 7 8  
29 Հայ-Ռուսական (սլավոնական) համալսարան (Հայկական բաժանմունք)  
355 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ) Ֆ(գ) կամ Անգլ (գ)
 
 Հլգ(գ)* 16 44 650 000 68
356 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա Մ(գ) Օտլ(գ) կամ Ֆ(գ)  Հլգ(գ)* 10 20 560 000 13
357 Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*   50 680 000 44
358 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 1 40 680 000 27
359 Զբոսաշրջություն Հլգ(գ) Օտլ(գ) կամ Մ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*   30 500 000 21
360 Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ) Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*   60 900 000 84
361 Քաղաքագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*   15 600 000 11
362 Միջազգային հարաբերություններ ՀՊ(գ) Հլգ(գ)     40 720 000 15
363 Միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու Անգլ(գ) Հլգ(գ)     25 550 000 26
364 Լրագրություն Հլգ(գ)  Օտլ(գ)     10 480 000 0
365 Թյուրքագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*   25 560 000 7
366 Իրանագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 2 25 560 000 2
367 Արաբագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 2 25 560 000 4
368 Հնդկագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*   25 560 000 2


* Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից՝ լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:

Արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր >>

Օտարերկրյա դիմորդների ընդունելությունը իրականացվում է  ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում աշխատող դիվանագետների ընտանիքների անդամների ընդունելության կարգի» համաձայն:

 Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0051, Էմինի 123, Հայ-Ռուսական համալսարան

Տեղեկությունների համար դիմել՝ 

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Բեջանյան Ա.Ռ.
Ուսումնական մասի գլխավոր մասնագետ` Ստեփանյան Զ.Ց.

Էլ. հասցե` [email protected]
Viber / WhatsApp: +374 99 406 156, +374 91 933 123

 Հայ-Ռուսական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրերով հայկական բաժանմունքում մասնագիտությունների 2023-2024 ուսումնական տարվա վարձավճարների չափը
 

Ծածկագիր Մասնագիտությունը բակալավրիատ
առկա հեռակա
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 650 000 -
056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա 560 000 -
041301.01.6 Կառավարում 680 000 540 000
041201.01.6 Ֆինանսներ 680 000 540 000
101501.01.6 Զբոսաշրջություն 500 000 350 000
042101.00.6 Իրավագիտություն 900  000 640 000
031201.01.6 Քաղաքագիտություն 600 000 480 000
031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ 720 000 600 000
023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն /Անգլերեն լեզու/ 550 000 450 000
032101.01.6 Լրագրություն 480 000 380 000
022801.02.6 Թյուրքագիտություն 560 000 -
022801.03.6 Իրանագիտություն 560 000 -
  Հնդկագիտություն 560 000 -
  Արաբագիտություն 560 000 -