Մագիստրատուրա

2024-2025 ուսումնական տարում Հայ-Ռուսական համալսարանը կատարում է մագիստրատուրայի ընդունելություն հայկական բաժնում: 

Հայ-Ռուսական համալսարանի մագիստրոսի կրթական ծրագրերով հայկական բաժանմունքի 2024-2025 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգ >>

Հայ-Ռուսական համալսարանի հայկական բաժանմունքի ուսանողական նպաստների տրամադրման կանոնակարգ >>
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ՝ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ >>

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2024 թվականի հունիսի 1-ից հունիսի 20-ը հետևյալ եղանակներից մեկով.
• անձամբ ներկայանալ ՀՌՀ` Երևան, Հովսեփ Էմինի 123, սեն. 200;
• ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով՝ համալսարանի էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջոցով:
Ընդունելության քննությունները կանցկացվեն հայտերի ընդունման հետ միաժամանակ։
Այն անձանց համար, ովքեր հարգելի պատճառներով չեն կարողացել մասնակցել ընդունելությանը, դիմումները կընդունվեն օգոստոսի 20-23:

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ տեղերի բաշխումը >>

Պայմանագիր - 2024 - հայկական, անվճար
Պայմանագիր - 2024 - հայկական, վճարովի
Պայմանագիր2024_ հայկական, հեռակա

Մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունների ՀԱՐՑԱՇԱՐ  

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 
Մաթեմատիկական մոդելավորում
Այլընտրանքային էներգետիկա 
Գենային ճարտարագիտություն
Շուկայագիտություն
Կառավարում 
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Քրեական իրավունք և դատավարություն
Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն 
Գործարարական իրավունք  
Կրիմինալիստիկա
Միջազգային և Եվրոպական իրավունք  
Կիրառական քաղաքագիտություն 
Ֆինանսներ
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 
Արաբագիտություն
Իրանագիտություն Տեղեկությունների համար դիմել՝ 
Ընդունելության կազմակերպման և դիմորդների հետ աշխատանքի բաժնի ղեկավար՝ Գևորգյան Էլզա Նորայրի
Հայ-Ռուսական համալսարան, 2-րդ հարկ, 202 սենյակ
Հեռ.` (+374 12) 27-14-59
Viber / WhatsApp: (+374 99) 406 157
Էլ. հասցե` [email protected]
 


ՀՌՀ մագիստրատուրայում գործող վարձավճարների չափը 2024-2025 ուսումնական տարվա համար

Առկա ուսուցման համակարգ
Մասնագիտություն Վարձավճարը ուս.տարվա համար
Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 700,000
Էներգետիկա (մեկամյա ծրագիր) 600,000
Կենսաբանություն 600,000
Հանրային առողջություն և առողջապահություն 1,000,000
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 800,000
Ֆինանսներ 750,000
Կառավարում 750,000
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) 700,000
Իրավագիտություն 900,000
ՄԾ - Առողջապահական իրավունք 550,000
Իրավական ուսումնասիրություններ  
ՄԾ - Կրիմինալիստիկա (մեկամյա ծրագիր) 900,000
Քաղաքագիտություն 570,000
Արևելագիտություն 700,000
Մասնագիտական մանկավարժություն  
ՄԾ - Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ (մեկամյա ծրագիր) 550,000
 
Հեռակա ուսուցման համակարգ
Մասնագիտություն Վարձավճարը ուս.տարվա համար
Ֆինանսներ 650,000
Կառավարում 650,000
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 700,000
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) 700,000
Իրավագիտություն 750,000
Քաղաքագիտություն 600,000