Մագիստրատուրա

2022-2023 ուսումնական տարում Հայ-Ռուսական համալսարանը կատարում է մագիստրատուրայի ընդունելություն հայկական բաժնում: 

Հայ-Ռուսական համալսարանի մագիստրոսի կրթական ծրագրերով հայկական բաժանմունքի 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգ >>

Հայ-Ռուսական համալսարանի հայկական բաժանմունքի ուսանողական նպաստների տրամադրման կանոնակարգ >>
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ՝ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ >>

Պայմանագիր՝ վճարովի կրթական ծառայություններ մատուցելու մասին >>
Պայմանագիր` վճարովի կրթական ծառայություններ մատուցելու մասին (մեկամյա) >>

 
Մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունների ՀԱՐՑԱՇԱՐ  

Այլընտրանքային էներգետիկա 
Ռադիոլոկացիայի, ռադիոնավագնացության և կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր և սարքեր
Մասնագիտական մանկավարժություն. Ֆիզիկա
Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն 
Տվյալների վերլուծություն
Շուկայագիտություն
Զբոսաշրջություն
Կառավարում 
Զբոսաշրջության կառավարում
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Քրեական իրավունք և դատավարություն
Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն 
Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն
Գործարարական իրավունք 
Առողջապահական իրավունք
Միջազգային և Եվրոպական իրավունք 
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն 
Կիրառական քաղաքագիտություն
Ազգային անվտանգություն 
Ֆինանսներ
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Ապահովագրական գործ
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 
Արաբագիտություն
Հնդկագիտություն 
Իրանագիտություն 
Թյուրքագիտություն
Լրագրություն
Կինոգիտություն Տեղեկությունների համար դիմել՝ 
Մագիստրատուրայի բաժնի ղեկավար՝ Գևորգյան Էլզա Նորայրի
Հայ-Ռուսական համալսարան, 2-րդ հարկ, 228 սենյակ
Հեռ.` 27-14-59
Էլ. հասցե` [email protected]
Viber / WhatsApp: +374 99 406 157, +374 93 966 000
 


ՀՌՀ մագիստրատուրայում գործող վարձավճարների չափը 2021-2022 ուսումնական տարվա համար
 

Ուղղություն

վարձավճարը

Առկա ուսուցում

061101.00.7 

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

500 000

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն (Ֆիզիկա)

350 000

071301.05.7

Այլընտրանքային էներգետիկա

450 000

071403.04.7

Ռադիոլոկացիայի, ռադիոնավագնացության և կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր  և սարքեր

400 000

031101.00.7 

Տնտեսագիտություն

650 000

  Տվյալների վերլուծություն 650 000

041802.01.7

Բիզնես վարչարարություն (մեկամյա ծրագիր)

2 300 000

041101.00.7 

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

700 000

041201.00.7 

Ֆինանսներ

700 000

041301.00.7 

Կառավարում

700 000

041401.00.7 

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

650 000

042101.00.7 

Իրավագիտություն

850 000

031201.00.7 

Քաղաքագիտություն

550 000

031801.00.7 

Միջազգային հարաբերություններ

650 000

032101.00.7 

Լրագրություն

500 000

071506.00.7 

Սարքաշինություն և չափագիտություն
(Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն)

500 000

022801.00.7

Արևելագիտւթյուն

550 000

101501.00.7

Զբոսաշրջություն

500 000

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն
(Կինոգիտություն)

500 000

Համատեղ ծրագիր

 

Առողջապահական իրավունք (Բժշկական համալսարանի հետ)

550 000

Հեռակա ուսուցում

031101.00.7 

Տնտեսագիտություն

450 000

041101.00.7 

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

500 000

041201.00.7 

Ֆինանսներ

500 000

041301.00.7 

Կառավարում

500 000

041401.00.7 

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

500 000

042101.00.7 

Իրավագիտություն

650 000

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

450 000

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

550 000

032101.00.7 

Լրագրություն

350 000

101501.00.7

Զբոսաշրջություն

350 000