Մագիստրատուրա

2023-2024 ուսումնական տարում Հայ-Ռուսական համալսարանը կատարում է մագիստրատուրայի ընդունելություն հայկական բաժնում: 

Հայ-Ռուսական համալսարանի մագիստրոսի կրթական ծրագրերով հայկական բաժանմունքի 2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգ >>

Հայ-Ռուսական համալսարանում մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ 2023/2024 ուսումնական տարվա ընդունելության տեղերի հայտը >>

Հայ-Ռուսական համալսարանի հայկական բաժանմունքի ուսանողական նպաստների տրամադրման կանոնակարգ >>
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ՝ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ >>

Պայմանագիր՝ վճարովի կրթական ծառայություններ մատուցելու մասին >>
Պայմանագիր` վճարովի կրթական ծառայություններ մատուցելու մասին (մեկամյա) >>

 
Մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունների ՀԱՐՑԱՇԱՐ  

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
Այլընտրանքային էներգետիկա 
Ռադիոլոկացիայի, ռադիոնավագնացության և կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր և սարքեր
Մասնագիտական մանկավարժություն. Ֆիզիկա
Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն
Գենային ճարտարագիտություն
Տվյալների վերլուծություն
Շուկայագիտություն
Զբոսաշրջություն
Կառավարում 
Զբոսաշրջության կառավարում
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Քրեական իրավունք և դատավարություն
Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն 
Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն
Գործարարական իրավունք 
Առողջապահական իրավունք 
Կրիմինալիստիկա
Միջազգային և Եվրոպական իրավունք 
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն 
Կիրառական քաղաքագիտություն
Ազգային անվտանգություն 
Ֆինանսներ
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Ապահովագրական գործ
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 
Արաբագիտություն
Հնդկագիտություն 
Իրանագիտություն 
Թյուրքագիտություն
Լրագրություն
Կինոգիտություն
Համաշխարհային պատմություն Տեղեկությունների համար դիմել՝ 
Մագիստրատուրայի բաժնի ղեկավար՝ Գևորգյան Էլզա Նորայրի
Հայ-Ռուսական համալսարան, 2-րդ հարկ, 228 սենյակ
Հեռ.` 27-14-59
Էլ. հասցե` [email protected]
Viber / WhatsApp: +374 99 406 157
 


ՀՌՀ մագիստրատուրայում գործող վարձավճարների չափը 2023-2024 ուսումնական տարվա համար

Առկա ուսուցման համակարգ
Մասնագիտություն Վարձավճարը ուս.տարվա համար
Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 560,000
Էներգետիկա (մեկամյա ծրագիր) 450,000
Ռադիոտեխնիկա և կապ 400,000
Կենսաբանություն 500,000
Բիզնես վարչարարություն (մեկամյա ծրագիր) 2,300,000
Հանրային առողջություն և առողջապահություն 950,000
Ֆինանսներ 700,000
Կառավարում 700,000
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) 650,000
Զբոսաշրջություն 500,000
Իրավագիտություն 850,000
ՄԾ - Առողջապահական իրավունք 550,000
Իրավական ուսումնասիրություններ  
ՄԾ - Կրիմինալիստիկա (մեկամյա ծրագիր) 900,000
Քաղաքագիտություն 570,000
Արևելագիտություն 550,000
Լրագրություն 500,000
Պատմություն (մեկամյա ծրագիր) 400,000
 
Հեռակա ուսուցման համակարգ
Մասնագիտություն Վարձավճարը ուս.տարվա համար
Ֆինանսներ 500,000
Կառավարում 500,000
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) 500,000
Զբոսաշրջություն 350,000
Իրավագիտություն 650,000
Քաղաքագիտություն 460,000
Լրագրություն 350,000