Մագիստրատուրա

2022-2023 ուսումնական տարում Հայ-Ռուսական համալսարանը կատարում է մագիստրատուրայի ընդունելություն հայկական բաժնում: 

Հայ-Ռուսական համալսարանի մագիստրոսի կրթական ծրագրերով հայկական բաժանմունքի 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգ >>

Հայ-Ռուսական համալսարանի հայկական բաժանմունքի ուսանողական նպաստների տրամադրման կանոնակարգ >>
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ՝ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ >>

Պայմանագիր՝ վճարովի կրթական ծառայություններ մատուցելու մասին >>
Պայմանագիր` վճարովի կրթական ծառայություններ մատուցելու մասին (մեկամյա) >>

 
Մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունների ՀԱՐՑԱՇԱՐ  

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
Այլընտրանքային էներգետիկա 
Ռադիոլոկացիայի, ռադիոնավագնացության և կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր և սարքեր
Մասնագիտական մանկավարժություն. Ֆիզիկա
Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն
Գենային ճարտարագիտություն
Տվյալների վերլուծություն
Շուկայագիտություն
Զբոսաշրջություն
Կառավարում 
Զբոսաշրջության կառավարում
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Քրեական իրավունք և դատավարություն
Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն 
Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն
Գործարարական իրավունք 
Առողջապահական իրավունք
Միջազգային և Եվրոպական իրավունք 
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն 
Կիրառական քաղաքագիտություն
Ազգային անվտանգություն 
Ֆինանսներ
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Ապահովագրական գործ
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 
Արաբագիտություն
Հնդկագիտություն 
Իրանագիտություն 
Թյուրքագիտություն
Լրագրություն
Կինոգիտություն Տեղեկությունների համար դիմել՝ 
Մագիստրատուրայի բաժնի ղեկավար՝ Գևորգյան Էլզա Նորայրի
Հայ-Ռուսական համալսարան, 2-րդ հարկ, 228 սենյակ
Հեռ.` 27-14-59
Էլ. հասցե` [email protected]
Viber / WhatsApp: +374 99 406 157, +374 93 966 000
 


ՀՌՀ մագիստրատուրայում գործող վարձավճարների չափը 2022-2023 ուսումնական տարվա համար

Առկա ուսուցման համակարգ
Մասնագիտություն Վարձավճարը ուս.տարվա համար
Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 500 000
Մասնագիտական մանկավարժություն (ֆիզիկա) 350  000
Էներգետիկա (մեկամյա ծրագիր) 450 000
Ռադիոտեխնիկա և կապ 400 000
Կենսաբանություն 500 000
Սարքաշինություն և չափագիտություն (Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն) 500 000
Տնտեսագիտություն 650 000
Բիզնես վարչարարություն (մեկամյա ծրագիր) 2 300 000
Թվային առողջապահություն 950 000
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 700 000
Ֆինանսներ 700 000
Կառավարում 700 000
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) 650 000
Զբոսաշրջություն 500 000
Իրավագիտություն 850 000
Առողջապահական իրավունք 550.000
Քաղաքագիտություն 550 000
Միջազգային հարաբերություններ 650 000
Արևելագիտություն 550 000
Լրագրություն 500 000
Արվեստի տեսություն և պատմություն 500 000
Պատմություն (մեկամյա ծրագիր) 400 000
 
Հեռակա ուսուցման համակարգ
Մասնագիտություն Վարձավճարը ուս.տարվա համար
Տնտեսագիտություն 450 000
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 500 000
Ֆինանսներ 500 000
Կառավարում 500 000
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) 500 000
Զբոսաշրջություն 350 000
Իրավագիտություն 650 000
Քաղաքագիտություն 450 000
Միջազգային հարաբերություններ 550 000
Լրագրություն 350 000