Ուսման Վճար 2023 - 2024

Մասնագիտություն / Ռուսական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Կինոյի և հեռուստատեսության ռեժիսուրա

500000

Կենսաբժշկության և դեղագործության ինստիտուտ

Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա

500000

Կենսաբժշկության և դեղագործության ինստիտուտ

Բժշկական կենսաքիմիա

500000

Կենսաբժշկության և դեղագործության ինստիտուտ

Ֆարմացիա

500000

 

Բակալավրիատ / Ռուսական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

800000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա

450000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր

450000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էլեկտրոնային միջոցների կոնստրուկտավորում և տեխնոլոգիա

450000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

850000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

850000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

650000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Հյուրանոցային գործ

650000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Սերվիս

650000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Առևտրային գործ

850000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

1000000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

750000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

900000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Լեզվաբանություն

750000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Հոգեբանություն

700000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Բանասիրություն

500000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Փիլիսոփայություն

500000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

Չինագիտություն

6000000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

Ճապոնագիտություն

600000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

Կորեագիտություն

500000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

Ֆրանկոֆոնիայի երկրների տարածաշրջանագիտություն

500000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

600000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

800000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

Հաղորդակցության դիզայն

1800000

Արևելագիտության ինստիտուտ

Արևելագիտություն և աֆրիկագիտություն

700000

 

Բակալավրիատ / Ռուսական բաժանմունք / Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

680000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

680000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Սերվիս

450000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

450000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Առևտրային գործ

680000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

800000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Լեզվաբանություն

750000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Հոգեբանություն

560000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Բանասիրություն

400000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Փիլիսոփայություն

300000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

480000

 

Բակալավրիատ / Հայկական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

650000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

600000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ

680000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսական մաթեմատիկա

560000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

550000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Կառավարում

680000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

500000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

900000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

600000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

720000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Լեզվաբանություն

550000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

480000

Արևելագիտության ինստիտուտ

Արևելագիտություն

560000

 

Բակալավրիատ / Հայկական բաժանմունք / Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

450000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ

540000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Կառավարում

540000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

350000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

640000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

480000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

600000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Լեզվաբանություն

450000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

380000

 

Բակալավրիատ / Ռուսական բաժանմունք / Առկա - Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Հոգեբանություն

560000

Մագիստրատուրա / Ռուսական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

700000

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

Մեքենայական ուսուցում

1000000

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

Արհեստական բանականությունը ֆինանսական ոլորտում

900000

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

Բանական համակարգեր և ռոբոտատեխնիկա

1200000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա

450000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա

Քվանտային էլեկտրոնիկա (Բուրգունդիա- Ֆրանշ-Կոնտե համալսրան)

700000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր

Ռադիոտեխնիկայի և կապի համակարգեր և սարքավորումներ

450000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր

Անլար հաղորդակցություն և սենսորներ

1000000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

750000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

780000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

750000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ և վարկ

780000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ և վարկ

Ֆինանասական տնտեսագիտություն (Հյուսիս-Կովկասյան դաշնային համալսարան)

1200000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

1000000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

Առողջապահական իրավունք

750000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն

950000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն (Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտ (МГИМО))

1500000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

Contemporary Diplomacy and International Affairs (անգլերեն լեզվով)

1100000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

720000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Լեզվաբանություն

660000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Հոգեբանություն

600000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Բանասիրություն

500000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Փիլիսոփայություն

500000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

650000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

550000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

700000

Արևելագիտության ինստիտուտ

Արևելագիտություն և աֆրիկագիտություն

650000

 

Մագիստրատուրա / Ռուսական բաժանմունք / Առկա - Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Հոգեբանություն

480000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

700000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

570000

 

Մագիստրատուրա / Ռուսական բաժանմունք / Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

570000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

620000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ և վարկ

620000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

750000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Բանասիրություն

480000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

400000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

770000

 

Մագիստրատուրա /Հայկական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

560000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Մասնագիտական մանկավարժություն

Ֆիզիկա

400000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էներգետիկա

450000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Ռադիոտեխնիկա և կապ

400000

Ինստիտուտ биомедицины и фармации

Կենսաբանություն

Գենային ճարտարագիտություն

500000

Ինստիտուտ биомедицины и фармации

Սարքաշինություն և չափագիտություն

Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

650000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

700000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ

700000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

700000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

650000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Բիզնես վարչարարություն

2300000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

850000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

Առողջապահական իրավունք

550000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

570000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

650000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավական ուսումնասիրություններ

Կրիմինալիստիկա

900000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

500000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Արվեստի տեսություն և պատմություն

500000

Արևելագիտության ինստիտուտ

Արևելագիտություն

550000

Հանրային առողջություն և առողջապահություն 

Թվային առողջապահություն

950000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Պատմություն

400000

 

Մագիստրատուրա / Հայկական բաժանմունք / Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

460000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

350000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

650000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

460000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

550000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

350000