Ուսման Վճար 2024 - 2025

Մասնագիտություն / Ռուսական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Կինոյի և հեռուստատեսության ռեժիսուրա

700000

Կենսաբժշկության և դեղագործության ինստիտուտ

Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա

600000

Կենսաբժշկության և դեղագործության ինստիտուտ

Բժշկական կենսաքիմիա

600000

Կենսաբժշկության և դեղագործության ինստիտուտ

Ֆարմացիա

600000

 

Բակալավրիատ / Ռուսական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

1000000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա

500000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր

500000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էլեկտրոնային միջոցների կոնստրուկտավորում և տեխնոլոգիա

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

1000000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

1000000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

700000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Առևտրային գործ

1000000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

1100000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

700000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

950000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Լեզվաբանություն

800000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Հոգեբանություն

800000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Բանասիրություն

500000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Փիլիսոփայություն

700000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

Չինագիտություն

8000000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

Ճապոնագիտություն

800000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

Կորեագիտություն

800000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

Ֆրանկոֆոնիայի երկրների տարածաշրջանագիտություն

800000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

700000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

1000000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

Հաղորդակցության դիզայն

1800000

Արևելագիտության ինստիտուտ

Արևելագիտություն և աֆրիկագիտություն

800000

 

Բակալավրիատ / Ռուսական բաժանմունք / Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

750000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

750000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

650000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Առևտրային գործ

750000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

900000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Լեզվաբանություն

800000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Բանասիրություն

500000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Փիլիսոփայություն

500000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

650000

 

Բակալավրիատ / Հայկական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

800000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ

800000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսական մաթեմատիկա

700000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Կառավարում

800000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

600000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

950000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

600000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

850000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

600000

Արևելագիտության ինստիտուտ

Արևելագիտություն

700000

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

450000

 

Բակալավրիատ / Հայկական բաժանմունք / Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ

700000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Կառավարում

700000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

400000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

800000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

480000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

720000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Միջմշակութային հաղորդակցություններ (անգլերեն)

600000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

500000

 

Բակալավրիատ / Ռուսական բաժանմունք / Առկա - Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Հոգեբանություն

700000

Մագիստրատուրա / Ռուսական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

800000

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

Մեքենայական ուսուցում

1000000

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

Բանական համակարգեր և ռոբոտատեխնիկա

1200000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա

500000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա

Քվանտային էլեկտրոնիկա (Բուրգունդիա- Ֆրանշ-Կոնտե համալսրան)

700000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր

Ռադիոտեխնիկայի և կապի համակարգեր և սարքավորումներ

800000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր

Անլար հաղորդակցություն և սենսորներ

1000000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

800000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

800000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ և վարկ

800000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

1000000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

Առողջապահական իրավունք

750000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն

950000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն (Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտ (МГИМО))

1500000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

Contemporary Diplomacy and International Affairs (անգլերեն լեզվով)

1100000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

650000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Լեզվաբանություն

700000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Հոգեբանություն

750000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Բանասիրություն

550000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Փիլիսոփայություն

550000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

750000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

650000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

800000

Արևելագիտության ինստիտուտ

Արևելագիտություն և աֆրիկագիտություն

750000

 

Մագիստրատուրա / Ռուսական բաժանմունք / Առկա - Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Հոգեբանություն

650000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

750000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

570000

 

Մագիստրատուրա / Ռուսական բաժանմունք / Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

750000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

750000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ և վարկ

750000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

850000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Բանասիրություն

550000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

500000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

850000

 

Մագիստրատուրա /Հայկական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

700000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էներգետիկա

600000

Ինստիտուտ биомедицины и фармации

Կենսաբանություն

Գենային ճարտարագիտություն

600000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

800000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ

750000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

750000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

700000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

900000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

570000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավական ուսումնասիրություններ

Կրիմինալիստիկա

900000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

600000

Արևելագիտության ինստիտուտ

Արևելագիտություն

700000

Հանրային առողջություն և առողջապահություն 

Թվային առողջապահություն

1000000

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ Նախապատրաստում

550000

 

Մագիստրատուրա / Հայկական բաժանմունք / Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ

650000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Կառավարում

650000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

700000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

750000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

600000