Ուսման Վճար 2022 - 2023

Մասնագիտություն / Ռուսական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Կինոյի և հեռուստատեսության ռեժիսուրա

450000

Կենսաբժշկության և դեղագործության ինստիտուտ

Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա

400000

Կենսաբժշկության և դեղագործության ինստիտուտ

Բժշկական կենսաքիմիա

400000

Կենսաբժշկության և դեղագործության ինստիտուտ

Ֆարմացիա

500000

 

Բակալավրիատ / Ռուսական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

700000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա

400000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր

400000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էլեկտրոնային միջոցների կոնստրուկտավորում և տեխնոլոգիա

400000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

800000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

800000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

600000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Հյուրանոցային գործ

600000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Առևտրային գործ

800000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

900000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

550000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

900000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Լեզվաբանություն

650000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Հոգեբանություն

500000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Բանասիրություն

450000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Փիլիսոփայություն

400000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

Չինագիտություն

550000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

Ճապոնագիտություն

550000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

Կորեագիտություն

450000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

Ֆրանկոֆոնիայի երկրների տարածաշրջանագիտություն

450000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

500000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

500000

Արևելագիտության ինստիտուտ

Արևելագիտություն և աֆրիկագիտություն

550000

 

Բակալավրիատ / Ռուսական բաժանմունք / Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

400000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Առևտրային գործ

500000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

650000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Լեզվաբանություն

450000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Հոգեբանություն

350000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Բանասիրություն

270000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Փիլիսոփայություն

250000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

300000

 

Բակալավրիատ / Հայկական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

600000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ

600000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսական մաթեմատիկա

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

550000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Կառավարում

600000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

500000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

850000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

500000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

700000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Լեզվաբանություն

550000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

450000

Արևելագիտության ինստիտուտ

Արևելագիտություն

500000

 

Բակալավրիատ / Հայկական բաժանմունք / Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

450000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ

450000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Կառավարում

450000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

350000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

600000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

480000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

600000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Լեզվաբանություն

450000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

350000

 

Բակալավրիատ / Ռուսական բաժանմունք / Առկա - Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Հոգեբանություն

350000

Մագիստրատուրա / Ռուսական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

700000

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

Մեքենայական ուսուցում

1000000

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

Արհեստական բանականությունը ֆինանսական ոլորտում

900000

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

Բանական համակարգեր և ռոբոտատեխնիկա

1200000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա

400000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա

Քվանտային էլեկտրոնիկա (Բուրգունդիա- Ֆրանշ-Կոնտե համալսրան)

700000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր

Ռադիոտեխնիկայի և կապի համակարգեր և սարքավորումներ

400000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր

Անլար հաղորդակցություն և սենսորներ

1000000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

750000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

750000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

700000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ և վարկ

750000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ և վարկ

Ֆինանասական տնտեսագիտություն (Հյուսիս-Կովկասյան դաշնային համալսարան)

1200000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

950000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

Առողջապահական իրավունք

700000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն

950000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն (Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտ (МГИМО))

1500000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

Contemporary Diplomacy and International Affairs (անգլերեն լեզվով)

1100000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

550000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Լեզվաբանություն

650000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Հոգեբանություն

500000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Բանասիրություն

400000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Փիլիսոփայություն

600000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)

600000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

550000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

700000

Արևելագիտության ինստիտուտ

Արևելագիտություն և աֆրիկագիտություն

550000

 

Մագիստրատուրա / Ռուսական բաժանմունք / Առկա - Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Հոգեբանություն

300000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

750000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

400000

 

Մագիստրատուրա / Ռուսական բաժանմունք / Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

750000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

450000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ և վարկ

500000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

750000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Բանասիրություն

300000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

350000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

770000

 

Մագիստրատուրա /Հայկական բաժանմունք / Առկա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

500000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Մասնագիտական մանկավարժություն

Ֆիզիկա

350000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Էներգետիկա

450000

Ինժեներաֆիզիկակական ինստիտուտ

Ռադիոտեխնիկա և կապ

400000

Ինստիտուտ биомедицины и фармации

Կենսաբանություն

Գենային ճարտարագիտություն

500000

Ինստիտուտ биомедицины и фармации

Սարքաշինություն և չափագիտություն

Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

650000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

700000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ

700000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

700000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

650000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Բիզնես վարչարարություն

2300000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

850000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

Առողջապահական իրավունք

550000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

550000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

650000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

500000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Արվեստի տեսություն և պատմություն

500000

Արևելագիտության ինստիտուտ

Արևելագիտություն

550000

Հանրային առողջություն և առողջապահություն 

Թվային առողջապահություն

950000

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ

Պատմություն

400000

 

Մագիստրատուրա / Հայկական բաժանմունք / Հեռակա

Ինստիտուտ

Ուղղություն

Ծրագիր

ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Տնտեսագիտություն

450000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Ֆինանսներ

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Մենեջմենթ

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

500000

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

Զբոսաշրջություն

350000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Իրավագիտություն

650000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Քաղաքագիտություն

450000

Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ

Միջազգային հարաբերություններ

550000

Լրատվության, գովազդի և թատրոնի ինստիտուտ

Լրագրություն

350000