research
 • 11 Օգո
 • 2021

Առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ձևաչափի մասին

  Հայ-Ռուսական համալսարանում 2021/2022 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացն անցկացվելու է խառը (հիբրիդային) ձևաչափով։

   Հայ-Ռուսական համալսարանում 2021/2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ձևաչափի մասին ՀՌՀ-ի գիտխորհրդի որոշումը․ 
   
  •   Հայ-Ռուսական համալսարանում 2021/2022 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացն անցկացվելու է խառը (հիբրիդային) ձևաչափով։ 
  •   Հոսքային դասախոսությունները, որոնց մասնակիցների քանակը կգերազանցի 40-ը, անցկացվելու են բացառապես օնլայն ձևաչափով։ 
  •   Բակալավրիատի 1-2-րդ և մագիստրատուրայի առաջին կուրսի դասընթացներն անցկացվելու են առավելապես առկա ձևաչափով։ 
  •   Բակալավրիատի 3-4-րդ և մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի դասընթացներն՝ առավելապես օնլայն ձևաչափով։ 
  •   Ասպիրանտուրայում սովորողների համար՝ օնլայն ձևաչափով՝ գիտական ղեկավարների հետ առկա ձևաչափով հանդիպումների հնարավորությամբ։  
  •   Օնլայն դասերին ուսանողը համարվելու է ՆԵՐԿԱ միայն ՄԻԱՑՐԱԾ վեբ-տեսախցիկով, իսկ հակառակ պարագայում՝ ԲԱՑԱԿԱ։