research
 • 31 Հու
 • 2024

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանը (ՀՌՀ) հայտարարում է մրցույթ ամբիոնների վարիչների պաշտոնների տեղակալման համար`

  Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև ս. թ. մարտի 1 ներառյալ:

  ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
  Համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոն    
  Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
  Պահանջները՝

  •    քաղաքական կամ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր; քաղաքական կամ պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ; քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
  •    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ, 
  •    ամբիոնի գծով մասնագիտական փորձի առկայություն,
  •    բարձր ինդեքսով ռուսական և միջազգային ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:

  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԻԶՆԵՍԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
  Զբոսաշրջության և ծառայությունների ոլորտի ամբիոն
  Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
  Պահանջները՝

  •    տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր; տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ; տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,
  •    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
  •    զբոսաշրջության ինդուստրիայի կամ ծառայությունների ոլորտում գործնական աշխատանքի փորձ,
  •    բարձր ինդեքսով ռուսական և միջազգային ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:

  ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ և ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ  ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
  Ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոն
  Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
  Պահանջները՝

  •    քիմիական/կենսաբանական/բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր; քիմիական/կենսաբանական/բժշկական գիտությունների դոկտոր,դոցենտ; քիմիական/կենսաբանական/բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
  •    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
  •    բարձր ինդեքսով ռուսական և միջազգային ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:

  ՄԵԴԻԱՅԻ, ԳՈՎԱԶԴԻ ԵՎ ԿԻՆՈՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 
  Կինոյի և հեռուստատեսության ամբիոն 
  Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
  Պահանջները՝

  •    արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր; արվեստագիտության դոկտոր, դոցենտ; արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ,
  •    կինոյի և հեռուստատեսության ոլորտում մասնագիտական աշխատանքի փորձ (10 տարուց ավել), 
  •    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
  •    մասնագիտական և հասարակական լայն ճանաչում՝ ի դեմս Հայաստանի կինոգործիչների միության երկարամյա անդամակցության, արվեստի և կինոյի բնագավառում պետական մրցանակների, միջազգային կինոփառատոնների և անվանակարգերի մրցանակների առկայության։ 

  ՄԱԹԵՄԱՏԻԿՅԱՆԻ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
  Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
  Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
  Պահանջները՝

  •    ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ; ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
  •    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ;
  •    մաթեմատիկական գիտությունների ոլորտում հիմնարար և կիրառական աշխատանքների առկայություն;
  •    բարձր ինդեքսով ռուսական և միջազգային ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:
   
  Համակարգային ծրագրավորման ամբիոն
  Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
  Պահանջները՝ 

  •    ֆիզիկամաթեմատիկական կամ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ֆիզիկամաթեմատիկական կամ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, ֆիզիկամաթեմատիկական կամ տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
  •    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
  •    ՏՏ ոլորտում աշխատանքային փորձի առկայություն;
  •    հրապարակումների առկայությունը ինդեքսավորված ռուսական և միջազգային ամսագրերում:
   
  Հավակնորդներին անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
  •    դիմում ՀՌՀ ռեկտորի անունով, 
  •    անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ դիմում-համաձայնություն (լրացվում է տեղում)
  •    անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճեններ, 
  •    կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ`1 հատ լուսանկարով (3х4), 
  •    ինքնակենսագրություն կամ CV, 
  •    բարձրագույն կրթությունը, գիտական աստիճանը, կոչումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեններ,  
  •    տեղեկանք աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ՝ հաստատված կադրերի բաժնի ղեկավարի կողմից, 
  •    գիտական աշխատությունների ցուցակը` հաստատված գիտական քարտուղարի կամ այլ պատասխանատու անձի կողմից,
  •    զինվորական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում), 
  •    սանիտարական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում),
  •    մրցույթի պահանջներին համապատասխանող այլ փաստաթղթեր,
  •    ամբիոնի վարիչի պաշտոնում գործունեության ծրագրի թեզիսները:  
   
  Մրցույթին կարող են մասնակցել մինչև 70 տարեկան քաղաքացիներ:
   
  Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև ս. թ. մարտի 1 ներառյալ` հետևյալ հասցեով՝
  Երևան, Հովսեփ Էմինի փ. 123, Հայ-Ռուսական համալսարան, 2-րդ հարկ, 213 սենյակ (ՀՌՀ Կադրերի բաժին)
  Տեղեկությունների համար զանգահարել (012) 26-04-19 հեռախոսահամարով: