event

Հայ-Ռուսական համալսարանի հայկական բաժին ընդունված դիմորդներին

  • 17 Օգոստոս , 2021
 
Հայ-Ռուսական համալսարանի հայկական բաժին ԱՆՎՃԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ընդունված դիմորդներն իրենց փաստաթղթերը պետք է ներկայացնեն ցանկացած աշխատանքային օր՝ ժամը 10-00- ից 15-00-ը, մինչև 26.07.2021 թ:
 
Պահանջվող փաստաթղթերն են.
1. Ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ (միջուկով)
2. Միասնական քննության արդյունքները
3. Լուսանկար (3x4 սմչափսի) – 6 հատ 
4. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակը և պատճենը 1 օրինակից)
5. Կցագրման վկայական կամ զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճենը 1 օրինակից)
6. Արտոնություններից օգտվելու դեպքում համապատասխան փաստաթղթեր (բնօրինակը և պատճենը 1 օրինակից) 

 


ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ընդունված դիմորդները պետք է մինչև 30.08.2021թ. վճարեն մեկ կիսամյակի վարձը

Վճարն անհրաժեշտ է մուտքագրել համալսարանի հաշվեհամարին՝ №2480100103250010, “Արդշինբանկ” ՓԲԸ  կամ վճարել մեր կայքի միջոցով (վճարելիս անհրաժեշտ է նշել վճարման նպատակը՝  ընտրելով համապատասխան ինստիտուտը, հայկական բաժանմունք, բակալավրիատ, մասնագիտությունը, այնուհետև անձնական տվյալները):
Պայմանագի կնքելու համար անհրաժեշտ տվյալները լրացնել հետևյալ  հղումով՝  https://docs.google.com/forms/d/1ERVzDGVhBu7uwyNdX8Mt67yTbIZ0h17x6A_UMAOflPY/edit?usp=sharing: Լրացնելուց  հինգ աշխատանքային օր հետո, ժամը10-00-ից 15-00-ը, դիմորդները պետք է ներկայացնեն իրենց փաստաթղթերը Հայ-Ռուսական համալսարան և կնքեն պայմանագիր (եթե պայմանագիրը կնքելու պահին ձեր 18 տարին չի լրացել, ապա անհրաժեշտ է  ազգականներից որևէ մեկի ներկայությունը):
 
Պահանջվող փաստաթղթերն են՝
1. Ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ (միջուկով)
2. Միասնական քննության արդյունքները
3. Լուսանկար (3x4 սմչափսի) – 6 հատ 
4. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակը և պատճենը 1 օրինակից)
5. Կցագրման վկայական կամ զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճենը 1 օրինակից)
6. Արտոնություններից  օգտվելում՝ դեպքում համապատասխան փաստաթղթեր (բնօրինակը և պատճենը 1 օրինակից):