event

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին

  • 17 Օգոստոս , 2021
Հայ-Ռուսական համալսարանը միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների (ՄՄՈՒՀ) բարձր առաջադիմություն (միայն «Գերազանց» և (կամ) «Լավ» գնահատականներ ունեցող) ցուցաբերած շրջանավարտներին առաջարկում է 2021-2022 ուստարում շարունակել կրթությունը համապատասխան մասնագիտություններով.
 
Մասնագիտությունների ցանկը և տեղերի քանակը.
 
Մասնագիտություն Ռուսական բաժանմունք, հեռակա Հայկական բաժանմունք, հեռակա
Ֆինանսներ - 2
Կառավարում - 2
Զբոսաշրջություն - 2
Իրավագիտություն - 3
Միջազգային հարաբերություններ - 2
Քաղաքագիտություն - 2
Լեզվաբանություն 2 2
Լրագրություն 2 -
Հոգեբանություն 2 -
Ընդամենը 6 15
 
Տվյալները անհրաժեշտ է լրացնել մինչև 30.08.2021թ. հետևյալ հղումով.
https://docs.google.com/forms/d/1RT82paFyePD8yXrb_pnWRl2eGnMu8_UTiaMzWPsR8js/edit?usp=sharing 

Փաստաթղթերի ձևակերպման համար պետք է վճարել 1500 դրամ համալսարանի հաշվեհամարին՝ №2480100103250010, “Արդշինբանկ” ՓԲԸ, կամ վճարել մեր կայքի միջոցով (վճարելիս անհրաժեշտ է նշել վճարման նպատակը՝ ընտրելով համապատասխան ինստիտուտը, հայկական բաժանմունք, բակալավրիատ, մասնագիտությունը, այնուհետև անձնական տվյալները):