event

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԵՌԱԿԱ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆ

  • 02 Նոյեմբեր , 2022
ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ 2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆ
 
Անհրաժեշտ է մինչև 04.11.2022թ. ներառյալ վճարել տվյալ մասնագիտության համար նախատեսված ուսման տարեկան վարձի առնվազն 50 տոկոսը:

Ուսման վճարն անհրաժեշտ է մուտքագրել համալսարանի հաշվեհամարին՝ 2480100103250010, /"Արդշինբանկ" ՓԲԸ/  կամ վճարել ՀՌՀ պաշտոնական կայքի միջոցով (https://rau.am/am/payment): Վճարելիս անհրաժեշտ է նշել վճարման նպատակը՝  ընտրելով համապատասխան ինստիտուտը, հայկական բաժանմունք, բակալավրիատ, մասնագիտությունը, այնուհետև անձնական տվյալները):

Ուսման վարձի վճարումը կատարելուց հետո անհրաժեշտ է մոտենալ ՀՌՀ 202 սենյակ` պայմանագիրը ստորագրելու և կնքելու համար:
 
Պահանջվող փաստաթղթերն են`
•    Ավարտական փաստաթղթի բնօրինակը
•    Միասնական քննության վկայագիրը
•    4 լուսանկար (3х4)
•    Անձնագրի պատճենը (օտարերկրյա քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն նաև անձնագրի թարգմանությունը հայերենով) 
•    Հաշվառման կամ զինվորական գրքույկը