event

Կառավարության կողմից իրականացվող ուսանողների աջակցության ծրագրեր

  • 04 Հոկտեմբեր , 2022
Սիրելի՛ ուսանողներ,

Կից առաջարկում ենք ծանոթանալ կառավարության կողմից իրականացվող ուսանողների աջակցության ծրագրերի՝ ՀՀ կառավարության 2020թ. դեկտեմբերի 10-ի № 2008-Լ որոշմամբ հաստատված միջոցառման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի № 1183-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցում (լրիվ կամ մասնակի (զեղչ) և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգի, ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 3-ի N 1125-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով եկամտային հարկի գումարների վերադարձման» կարգին՝