event

Հայ-Ռուսական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ամբիոնների վարիչների պաշտոնների տեղակալման համար

  • 29 Սեպտեմբեր , 2022
Հայ-Ռուսական համալսարանը /ՀՌՀ/ հայտարարում է մրցույթ ամբիոնների վարիչների պաշտոնների տեղակալման համար 

ԻՆԺԻՆԵՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
 
Էլեկտրոնային տեխնիկայի սարքերի և նյութերի տեխնոլոգիաների ամբիոն
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•   ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
•   առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
•   վերջին 5 տարում բարձր ինդեքսով ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայությունը: 
 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԻԶՆԵՍԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 
 
Տնտեսագիտության և բիզնեսի մեջ մաթեմատիկական մեթոդների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոն
•   տնտեսագիտության կամ ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր,  պրոֆեսոր,
•   առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
•   վերջին 5 տարում բարձր ինդեքսով ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայությունը
 

ՄԵԴԻԱՅԻ, ԳՈՎԱԶԴԻ ԵՎ ԿԻՆՈՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 
 
Կրեատիվ ինդուստրիաների ամբիոն 
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•   հիմնական կրթություն՝ ըստ ամբիոնի ուղղվածության,
•   Գովազդի, մարքետինգի և PR-ի ոլորտում առնվազն 5 տարվա հաջող ղեկավարության փորձ: 
 

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 
 
Իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•   իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
•   առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
•   վերջին 5 տարում բարձր ինդեքսով ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայությունը: 

Համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոն    
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•   քաղաքական կամ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
•   առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ, 
•   վերջին 5 տարում բարձր ինդեքսով ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայությունը: 

Հավակնորդներին անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
•   դիմում ՀՌՀ ռեկտորի անունով, 
•   անձնագրի պատճեն, 
•   կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ`1 հատ լուսանկարով (3х4), 
•   ինքնակենսագրություն կամ CV, 
•   բարձրագույն կրթությունը, գիտական աստիճանը, կոչումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները,  
•   տեղեկանք աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ՝ հաստատված կադրերի բաժնի ղեկավարի կողմից, 
•   գիտական աշխատությունների ցուցակը`հաստատված գիտական քարտուղարի կամ այլ պատասխանատու անձի կողմից,
•   զինվորական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում), 
•   մրցույթի պահանջներին համապատասխան այլ փաստաթղթեր,
•   ամբիոնի վարիչի պաշտոնում գործունեության ծրագրի թեզիսները (ցանկալի է նշել գիտական համագործակցության փորձը, առաջատար գիտակրթական կենտրոնների հետ կապերի առկայությունը, ոլորտի իրավիճակի, ժամանակակից համալսարանական կրթության զարգացման միտումների տիրապետումը):  

Մրցույթին կարող են մասնակցել մինչև 70 տարեկան (ներառյալ) քաղաքացիներ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև ս. թ. հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ` հետևյալ հասցեով՝
Երևան, Հովսեփ Էմինի փ. 123, Հայ-Ռուսական համալսարան, 2-րդ հարկ, 216 սենյակ:
Տեղեկությունների համար զանգահարել (012) 26-07-45 հեռախոսահամարով: