event

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանը (ՀՌՀ) հայտարարում է մրցույթ ամբիոնների վարիչների պաշտոնների տեղակալման համար

  • 04 Հոկտեմբեր , 2023
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոն    
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•    քաղաքական կամ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր; քաղաքական կամ պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ,
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ, 
•    միջազգային հարաբերությունների ոլորտում մասնագիտական փորձի առկայություն,
•    բարձր ինդեքսով ռուսական և միջազգային ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԻԶՆԵՍԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Զբոսաշրջության և ծառայությունների ոլորտի ամբիոն
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•    տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր; տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ;
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
•    զբոսաշրջության ինդուստրիայի կամ ծառայությունների ոլորտում գործնական աշխատանքի փորձ,
•    բարձր ինդեքսով ռուսական և միջազգային ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•    բանասիրական/մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր; բանասիրական/մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ; բանասիրական/մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (հայոց լեզվի և գրականության բնագավառում),
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
•    բարձր ինդեքսով ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:

Համաշխարհային  պատմության և արտասահմանյան տարածաշրջանագիտության ամբիոն
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•    պատմական/քաղաքական/փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր; պատմական/քաղաքական/փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ; պատմական/քաղաքական/փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
•    բարձր ինդեքսով ռուսական և միջազգային ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:
 
ԻՆԺԻՆԵՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Էլեկտրոնային տեխնիկայի նյութերի և կառուցվածքների տեխնոլոգիաների ամբիոն
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•    ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր; ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ,
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
•    SCOPUS և WoS բազաներում ինդեքսավորված ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:

ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ և ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ  ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոն
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•    քիմիական/կենսաբանական/բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր; քիմիական/կենսաբանական/բժշկական գիտությունների դոկտոր,դոցենտ,
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
բարձր ինդեքսով ռուսական և միջազգային ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:

ՄԵԴԻԱՅԻ, ԳՈՎԱԶԴԻ ԵՎ ԿԻՆՈՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 
Լրագրության ամբիոն 
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•    բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր; բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ; բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
•    մեդիա ոլորտում մասնագիտական աշխատանքի փորձ,
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
•    բարձր ինդեքսով ռուսական և միջազգային ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:
 
Կինոյի և հեռուստատեսության ամբիոն 
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•    արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր; արվեստագիտության դոկտոր, դոցենտ; արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ,
•    կինոյի և հեռուստատեսության ոլորտում մասնագիտական աշխատանքի փորձ (10 տարուց ավել), 
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
•    մասնագիտական և հասարակական լայն ճանաչում՝ ի դեմս Հայաստանի կինոգործիչների միության երկարամյա անդամակցության, արվեստի և կինոյի բնագավառում պետական մրցանակների, միջազգային կինոփառատոնների և անվանակարգերի մրցանակների առկայության։ 
 
Հավակնորդներին անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
•    դիմում ՀՌՀ ռեկտորի անունով, 
•    անձնական տվյալների մշակման վերաբեյալ դիմում-համաձայնություն (լրացվում է տեղում)
•    անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճեն, 
•    կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ`1 հատ լուսանկարով (3х4), 
•    ինքնակենսագրություն կամ CV, 
•    բարձրագույն կրթությունը, գիտական աստիճանը, կոչումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները,  
•    տեղեկանք աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ՝ հաստատված կադրերի բաժնի ղեկավարի կողմից, 
•    գիտական աշխատությունների ցուցակը`հաստատված գիտական քարտուղարի կամ այլ պատասխանատու անձի կողմից,
•    զինվորական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում), 
•    սանիտարական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում)
•    մրցույթի պահանջներին համապատասխան այլ փաստաթղթեր,
•    ամբիոնի վարիչի պաշտոնում գործունեության ծրագրի թեզիսները (ցանկալի է նշել գիտական համագործակցության փորձը, առաջատար գիտակրթական կենտրոնների հետ կապերի առկայությունը, ոլորտի իրավիճակի, ժամանակակից համալսարանական կրթության զարգացման միտումների տիրապետումը):  

Մրցույթին կարող են մասնակցել մինչև 70 տարեկան քաղաքացիներ:
 
Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև ս. թ. նոյեմբերի 3-ը ներառյալ`հետևյալ հասցեով՝
Երևան, Հովսեփ Էմինի փ. 123, Հայ-Ռուսական համալսարան, 2-րդ հարկ, 213 սենյակ (ՀՌՀ Կադրերի բաժին)
Տեղեկությունների համար զանգահարել (012) 26-04-19 հեռախոսահամարով: