event

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանը (ՀՌՀ) հայտարարում է մրցույթ ամբիոնների վարիչների պաշտոնների տեղակալման համար`

  • 31 Հունվար , 2024
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոն    
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•    քաղաքական կամ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր; քաղաքական կամ պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ; քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ, 
•    ամբիոնի գծով մասնագիտական փորձի առկայություն,
•    բարձր ինդեքսով ռուսական և միջազգային ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԻԶՆԵՍԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Զբոսաշրջության և ծառայությունների ոլորտի ամբիոն
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•    տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր; տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ; տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
•    զբոսաշրջության ինդուստրիայի կամ ծառայությունների ոլորտում գործնական աշխատանքի փորձ,
•    բարձր ինդեքսով ռուսական և միջազգային ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:

ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ և ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ  ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոն
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•    քիմիական/կենսաբանական/բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր; քիմիական/կենսաբանական/բժշկական գիտությունների դոկտոր,դոցենտ; քիմիական/կենսաբանական/բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
•    բարձր ինդեքսով ռուսական և միջազգային ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:

ՄԵԴԻԱՅԻ, ԳՈՎԱԶԴԻ ԵՎ ԿԻՆՈՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 
Կինոյի և հեռուստատեսության ամբիոն 
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•    արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր; արվեստագիտության դոկտոր, դոցենտ; արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ,
•    կինոյի և հեռուստատեսության ոլորտում մասնագիտական աշխատանքի փորձ (10 տարուց ավել), 
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
•    մասնագիտական և հասարակական լայն ճանաչում՝ ի դեմս Հայաստանի կինոգործիչների միության երկարամյա անդամակցության, արվեստի և կինոյի բնագավառում պետական մրցանակների, միջազգային կինոփառատոնների և անվանակարգերի մրցանակների առկայության։ 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿՅԱՆԻ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝

•    ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ; ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ;
•    մաթեմատիկական գիտությունների ոլորտում հիմնարար և կիրառական աշխատանքների առկայություն;
•    բարձր ինդեքսով ռուսական և միջազգային ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների առկայություն:
 
Համակարգային ծրագրավորման ամբիոն
Պաշտոն՝ ամբիոնի վարիչ (լրիվ դրույք)
Պահանջները՝ 

•    ֆիզիկամաթեմատիկական կամ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ֆիզիկամաթեմատիկական կամ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, ֆիզիկամաթեմատիկական կամ տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
•    առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ,
•    ՏՏ ոլորտում աշխատանքային փորձի առկայություն;
•    հրապարակումների առկայությունը ինդեքսավորված ռուսական և միջազգային ամսագրերում:
 
Հավակնորդներին անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
•    դիմում ՀՌՀ ռեկտորի անունով, 
•    անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ դիմում-համաձայնություն (լրացվում է տեղում)
•    անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճեններ, 
•    կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ`1 հատ լուսանկարով (3х4), 
•    ինքնակենսագրություն կամ CV, 
•    բարձրագույն կրթությունը, գիտական աստիճանը, կոչումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեններ,  
•    տեղեկանք աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ՝ հաստատված կադրերի բաժնի ղեկավարի կողմից, 
•    գիտական աշխատությունների ցուցակը` հաստատված գիտական քարտուղարի կամ այլ պատասխանատու անձի կողմից,
•    զինվորական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում), 
•    սանիտարական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում),
•    մրցույթի պահանջներին համապատասխանող այլ փաստաթղթեր,
•    ամբիոնի վարիչի պաշտոնում գործունեության ծրագրի թեզիսները:  
 
Մրցույթին կարող են մասնակցել մինչև 70 տարեկան քաղաքացիներ:
 
Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև ս. թ. մարտի 1 ներառյալ` հետևյալ հասցեով՝
Երևան, Հովսեփ Էմինի փ. 123, Հայ-Ռուսական համալսարան, 2-րդ հարկ, 213 սենյակ (ՀՌՀ Կադրերի բաժին)
Տեղեկությունների համար զանգահարել (012) 26-04-19 հեռախոսահամարով: