event

ՀՌՀ, հայկական բաժանմունք՝ ընդունելության լրացուցիչ փուլ (բակալավրիատ)

  • 19 Հուլիս , 2021
Հայ-Ռուսական համալսարանը հայտարարում է ընդունելության լրացուցիչ փուլ հայկական բաժանմունքի այն դիմորդների համար, ովքեր միասնական քննություններից դրական միավորներ են ստացել, սակայն մրցույթից դուրս են մնացել.
 
Մասնագիտություն Ընդունելության տեղեր | Վճարովի
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա 22
Զբոսաշրջություն 27
Ֆինանսներ 33
Քաղաքագիտությւոն 14
Թյուրքագիտություն 24
Արաբագիտություն 23
Իրանագիտությւոն 25
Հնդկագիտություն 25
Կառավարում 29
Իրավագիտություն 4
Միջազգային հարաբերություններ 10
Միջմշակութային հաղորդակցություն (անգլերեն լեզու) 30
Լրագրություն 19
Ընդամենը 285
 

Նոր դիմում-հայտերը դիմորդները կարող են լրացնել dimord.am կայքի միջոցով (առցանց եղանակով) ս.թ. հուլիսի 19-ից մինչև հուլիսի 26-ը ներառյալ (26.07.2021թ, ժամը 18:00): dimord.am կայքը հասանելի կլինի հուլիսի 19-ին, ժամը 16-00-ին:


Լրացուցիչ փուլի մրցույթն անցկացվում է մեկ կամ ավելի բուհի՝ մինչև վեց մասնագիտության հայտագրմամբ, եթե տվյալ մասնագիտությունների առարկայից (առարկաներից) դիմորդն ունի դրական գնահատական (գնահատականներ), և այդ մասնագիտություններում (անվճար և վճարովի) առկա են թափուր տեղեր: