event

ՀՌՀ կազմակերպում է ընդունելություն` ավագ դպրոցի 10-րդ դասարան ինժեներաֆիզիկական ուղղությամբ

  • 26 Ապրիլ , 2024
Հայ-Ռուսական համալսարանը կազմակերպում է 2024-2025 ուսումնական տարվա ընդունելություն` ավագ դպրոցի 10-րդ դասարան ինժեներաֆիզիկական  ուղղությամբ: Նշված հատուկ ուղղվածությամբ դասարաններում դասավանդելու են Հայ-Ռուսական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ և հմուտ ուսուցիչներ: Անվճար տեղերի քանակը` 15: 

Մրցութային հիմունքներով իրականացվող ընդունելության արդյունքներով, հատկացված անվճար տեղերի լրացման դեպքում, կիրականացվի նաև ընդունելություն վճարովի ուսուցման համակարգում` տարեկան 750.000 ՀՀ դրամ  վարձավճարով: Վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ դասարանների ձևավորման համար աշակերտների թվաքանակի նվազագույն շեմը սահմանվում է 10:

Հատուկ դասարան ընդունվելու համար հավակնորդները պետք է մասնակցեն հարցազրույց «Ֆիզիկա» և «Մաթեմատիկա» առարկաներից՝ համապատասխան դպրոցական ծրագրերի շրջանակներում:

Հավասար միավորների դեպքում առաջնահերթությունը կտրվի 9-րդ դասարանի վկայականում մասնագիտական առարկաներից («Ֆիզիկա», «Մաթեմատիկա», «Ինֆորմատիկա») առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին:

Հայ-Ռուսական համալսարանում դիմորդների համար հարցազրույցից առաջ նաև կգործի Ամառային դպրոց, որտեղ կդասավանդեն Ինժեներաֆիզիկական ինստիտուտի տնօրենի ժ/պ ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր Է. Ղազարյանը, Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի տնօրեն մ.գ.թ. Ա. Դարբինյանը:

Աշակերտները օգտվում են ՀՌՀ նյութատեխնիկական բազայից` ի դեմս սպորտկոմպլեքսի, համակարգչային լսարանների, գրադարանի և այլ մասնագիտական և ուսումնական լաբորատորիաների:

Դպրոցի շրջանավարտները պարտավոր են ուսումը շարունակել Հայ-Ռուսական համալսարանի Ինժեներաֆիզիկական ինստիտուտի բաժիններում: 

Դպրոցի շրջանավարտները կստանան արտոնություններ Հայ-Ռուսական համալսարանի Ինժեներա-ֆիզիկական ինստիտուտ ընդունվելիս:

Դիմելու ժամկետներն են՝ 2024 թ. ապրիլի 15-ից հունիսի 15-ը: Հարցազրույցները տեղի կունենան հուլիսի 11-ից – հուլիսի 13-ը ընկած ժամանակահատվածում:  
 
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1.    Դիմում` Հայ-Ռուսական համալսարանի ռեկտորի անունով` լրացված ըստ ձևաչափի, ստորագրված);
2.    9-րդ դասարանի ավարտական վկայականի պատճեն,
3.    Ծննդյան վկայականի պատճեն,
4.    Ծնողների անձնագրերի պատճեններ,
5.    Գունավոր լուսանկար 3X4 (1 օրինակ),
6.    Սոցիալական քարտի կամ նույնականացման քարտի պատճեն:
 
Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին:  
 
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել հետևյալ հեռախոսահամարներով 091-54-77-10, 091-20-90-41: