event

Ընդունելություն | հայկական բաժանմունք | բակալավրիատ

  • 12 Ապրիլ , 2021

Հայ-Ռուսական համալսարանը հայտարարում է 2021-2022 թթ. ուստարվա ընդունելություն՝ բակալավրի կրթական ծրագրերի անվճար և վճարովի տեղերի համար (հայկական բաժանմունք, առկա ուսուցում):
 
Դիմորդների ընդունելությունը ՀՌՀ հայկական բաժանմունքի բակալավրի կրթական ծրագրերի առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում է «Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի» համաձայն:
 
Մասնագիտության հայտագրումն իրականացվում է երկու փուլով էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝ https://dimord.am/ հղումով.
Առաջին փուլով դիմորդները (հանրակրթական, նախնական կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտող և նախորդ տարիների շրջանավարտները) ընդունելության քննությունների և մասնագիտության նշումով դիմում-հայտը պետք է լրացնեն ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը
Երկրորդ փուլով կարող են հայտագրվել Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիները և օտարերկրացիները, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, առաջին փուլում ընդունելության դիմում-հայտ չներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, զորացրված կամ տվյալ տարվա մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող դիմորդները:

Ընդունելությունն իրականացվում է միասնական  և կենտրոնացված քննությունների արդյունքներ հիման վրա: 


 

ՀՌՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՏԵՂԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԸ

Ծած- կագի րը Բուհը, կրթական ծրագիրը Ընդունելության մրցութային Ընդունելության տեղ/այդ թվում

ուսման վարձը AMD

քննությունները աստղանիշով (*)
մրցութային առարկաները
անվճար վճարովի
ԱՏ
1 2 3 4 5 6 9 10
29 Հայ-Ռուսական (սլավոնական) համալսարան
(Հայկական բաժանմունք)
      24 472  
355 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ) Ֆ(գ) կամ Օտլ(գ)
 
  14 45 500 000
356 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա Մ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 5 25 500 000
357 Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*   49 600 000
358 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 1 49 600 000
359 Զբոսաշրջություն Ա(գ) կամ ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*   29 500 000
360 Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ) Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*   60 800 000
361 Քաղաքագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*   15 500 000
362 Միջազգային հարաբերություններ ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*   40 650 000
363 Միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու Անգլ(բ) Անգլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Անգլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*   40 550 000
364 Լրագրություն Հլգ(գ)  ՍԱ(գ)     20 450 000
365 Թյուրքագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 1 25 500 000
366 Իրանագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 2 25 500 000
367 Արաբագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*   25 500 000
368 Հնդկագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 1 25 500 000

                                                                                                                                                                                                                              
աստղանիշով (*) մրցույթային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին:


Արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր >>


Օտարերկրյա դիմորդների ընդունելությունը իրականացվում է  ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում աշխատող դիվանագետների ընտանիքների անդամների ընդունելության կարգի» համաձայն:
 Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0051, Էմինի 123, Հայ-Ռուսական համալսարան

Տեղեկությունների համար դիմել՝ 

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Բեջանյան Ա.Ռ.
Ուսումնական մասի գլխավոր մասնագետ` Ստեփանյան Զ.Ց.

Էլ. հասցե` [email protected]
Viber / WhatsApp: +374 99 406 156; +374 91 933 123; 010 277066