slider slider slider
ՀՌՀ կազմակերպում է ընդունելություն` ավագ դպրոցի 10-րդ դասարան ինժեներաֆիզիկական ուղղությամբ
Անվճար տեղերի քանակը` 15: 
Մեկնարկել է միջբուհական «ՈՒՆԻՎԵՐՍԻԱԴԱ - 2024» մրցույթը
«ՈՒՆԻՎԵՐՍԻԱԴԱ - 2024» մրցույթին մասնակցելու են 19 բուհ:
Հայ-Ռուսական համալսարանում սպորտային հաղթանակները շարունակվում են
Ներհամալսարանական Վոլեյբոլի առաջնության ֆինալը տեղի ունեցավ Հայ-Ռուսական համալսարանում մարտի 20-ին:

Նորություններ

8

Ինստիտուտ

3979

Ուսանող

115

Ասպիրանտ և հայցորդ

11428

Շրջանավարտ